Tilskud til 'Aktiviteter for Børn og Unge'

Her kan du hente tilskuds- og ansøgningsblanketter til 'Aktiviteter for Børn og Unge' -  folkeoplysende foreninger

Regnskab 2022

Regnskab og tilhørende regnskabsoplysninger for 2022 skal indberettes i en ny fritidsportal, som vi er i fuld sving med at implementere.

Foreninger vil inden udgangen af januar blive inviteret til orienteringsmøde om den nye fritidsportal. Møderne bliver afholdt i løbet af februar 2023 og afvikles både som fysiske og som digitale møder.
Fristen for at indberette regnskabsoplysninger for 2022 er uændret 15. marts 2023.

Hvis I allerede nu har brug for revisorerklæring, kan I hente den nedenfor. Revisorerklæringen SKAL underskrives af revisor.

Hent skabelon til revisorerklæring for regnskab 2022

Pulje til nye foreninger og/eller nye aktiviteter

Hvis I får nye aktiviteter i 2023, som I ikke kunne forudse ved den ordinære ansøgningsfrist 15. oktober 2022, er det muligt at søge om aktivitetstilskud og lokaletilskud ved den ekstraordinære ansøgningsfrist 1. september 2023.

Tilbuddet gælder både nye foreninger og eksisterende foreninger

Der er ikke et ansøgningsskema. Foreningen indsender en ansøgning med oplysning om baggrunden for ønsket til fritid@hjoerring.dk. I ansøgningen oplyses det forventede medlemstal for 2023. Hvis der søges om lokaletilskud vedhæftes et budget for lokaleudgifterne.

Se mere om reglerne for aktivitetstilskud og lokaletilskud her 

Kontakt Fritidsområdet

Se kontaktoplysninger