Sæt jeres foreningsaktiviteter på skoleskemaet

Se video - sæt jeres foreningsaktiviteter på skoleskemaet!
Se video - sæt jeres foreningsaktiviteter på skoleskemaet!

’Åbent skole tilbud’ er en unik mulighed for jeres forening for at profilere og markedsføre foreningen lokalt.

I får adgang til en bred målgruppe af nye potentielle medlemmer og kommer i kontakt med en målgruppe af børn, som måske aldrig ville have stiftet bekendtskab med netop jeres aktivitet og forening.

I kan søge 500 kr. i tilskud per time til jeres 'Åbent Skole Tilbud'. I kan dog maksimum søge 3000 kr. for et seks timers åbent skole tilbud. I bestemmer selv om tilskuddet, skal bruges på:

  • udstyr til jeres Åbent Skole Tilbud
  • instruktørløn til en træner/instruktør, hvis der ikke er en frivillig som kan i dagtimerne
  • til markedsføring om jeres initiativ
  • eller i klubkassen. Det er op til jer som forening.

I kan samarbejde med skolen på flere tidspunkter både før og efter skole og i undervisningen, SFO eller klub,

Før I søger skal I tage kontakt til den skole, som I ønsker at samarbejde med. Og I skal have forberedt følgende:

  • Hvilke klasser vil I gerne samarbejde med
  • Hvilket aktivitet vil I samarbejde om
  • Hvor mange timer/gange vil I gerne samarbejde med klassen/alderstrin
  • Hvilke tidspunkter vil være at foretrækker for jer
  • Forventningsafstemning mellem jer som forening og skolen her særlig læreren


I kan løbende ansøge, indtil puljen er brugt. Hvis I vil søge til flere 'Åbent Skole Tilbud', skal de søges enkeltvis. I søger ved at udfylde den digitale formular. En ansøgning er kun godkendt med digital underskrift. 

Søg om tilskud til 'Åbent Skole Tilbud'

Se et eksempel på en ansøgning om oprettelse af Åbent Skole Tilbud

Kontakt

Mads Søndergaard Thomsen
Fritidskonsulent