Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Voksenundervisning

Retningslinjer for tilskud:

Aftenskoler/voksenundervisning:
Der gives ikke tilskud til undervisning inden for idræt samt sports- og konkurrencepræget virksomhed. Der gives dog tilskud til

  • Bevægelsesfag – for at aktivere særlige målgrupper f.eks. voksne med belastningslidelser og gigt
  • Afspænding – f.eks. yoga og pilates

Se retningslinjerne for voksenundervisning her

Fristen for at søge om tilskud er 15. oktober 2023.

Godkendte folkeoplysende foreninger indsender inden 15. oktober budgetskemaer for det kommende år. Nye foreninger skal søge om godkendelse som folkeoplysende forening.


Regnskab 2022

Fristen for at indberette regnskabsoplysninger for 2022 er 15. marts 2023.

Opgørelse over lokaleforbrug i private lokaler i 2022