Klar til næste etape

De Maritime Huse ved Løkken Moleleje

Ved Løkken Moleleje møder unge og ældre, turister og fastboende hinanden omkring surfing, landing af frisk fisk og meget mere.

Ny lokal forening vil understøtte kystfiskeriet og surf- og outdoormiljøet i Løkken

En kreds af lokale ildsjæle og erhvervsdrivende i Løkken, som ønsker at understøtte og bevare det levende kystfiskeri og surf- og outdoormiljøet ved Løkken Moleleje, har i løbet af vinteren 2021/2022 stiftet Foreningen Løkken Moleleje.

Foreningens formål er at sikre almenvellets interesser ved Løkken Moleleje, at sikre bevaring af kystfiskeriet ved Løkken Strand samt at være Løkken Strands fremtidige omdrejningspunkt og mødested for aktiviteter tilknyttet hav og strand til gavn for alle strandens brugere, herunder idræts- og kulturlivet samt kystfiskeriet. Foreningen er åben for alle, som ønsker at bidrage til en positiv udvikling i Løkken Moleleje og at bakke op om foreningens formål til gavn for hele byens udvikling.

Stifterne af foreningen er:
• Løkken op- og udhalerspil/Løkken Fiskeriforening
• Løkken Action House ApS
• Løkken.dk
• North Shore Surf ApS
• Vest Event Group.DK ApS
• Ejerforeningen Løkken Badehotel

Hjørring Kommune og foreningen har indledt et samarbejde om realiseringen af 3. etape af Helhedsplanen for Løkken Moleleje. Projektet består af en omdannelse og udvikling af Fiskernes Hus og kioskbygningen til det samlede projekt ”De Maritime Huse ved Løkken Moleleje”.

Projektet, som er støttet af Realdania, skal skabe vækst og udvikling i turismen i respekt for kystlandskabet og give friluftslivet og turismeerhvervet nye muligheder for at tilbyde aktiviteter og oplevelser året rundt. Projektet skal også skabe forbedrede rammer for fiskeriet og derved medvirke til at fastholde det aktive kystfiskeri, som er en vigtig del af molelejets aktiviteter og Løkkens identitet.

Nye fysiske rammer

Med projektet opgraderes de bygningsmæssige rammer og servicefaciliteterne i molelejet, så både uorganiserede, foreningsbårne og kommercielle aktiviteter, som eksempelvis surf og outdooraktiviteter, kan gennemføres året rundt. Når projektet står færdigt, kan fiskerne drive deres erhverv fra nye funktionelle erhvervslokaler i De Maritime Huse i samspil med øvrige aktiviteter.
De Maritime Huse kommer til at rumme kommunale servicefaciliteter (toilet/bad, omklædning m.m.) til strandens gæster og en café, men også erhvervsmæssige faciliteter som ejes af Foreningen Løkken Moleleje og udlejes til fiskeriet og andre kommercielle aktiviteter med tilknytning til hav og strand.

Arkitektkonkurrence

Foreningen Løkken Moleleje og Hjørring Kommune arbejder tæt sammen om tilrettelæggelsen af et program for en arkitektkonkurrence for De Maritime Huse. Programmet beskriver bl.a. hvilke rum og faciliteter, der er behov for i byggeriet, og som kan realiseres indenfor den økonomiske ramme, der er til rådighed i projektet. I løbet af foråret inddrages de forskellige brugere i molelejet: foreninger, erhvervsdrivende, bådelaug m.fl., i forhold til deres aktiviteter i molelejet. Arkitektkonkurrencen skal vise forslag til, hvordan rum og faciliter i De Maritime Huse og de tilhørende udearealer kan udformes kreativt, så kvadratmeterne kan udnyttes bedst muligt og fleksibelt af nuværende og kommende brugere, samtidig med at der skabes et byggeri, som giver stedet et spændende arkitektonisk løft.

Bygherreudvalg

Byrådet har nedsat et bygherreudvalg med repræsentation fra Byrådet, Foreningen Løkken Moleleje, Realdania og administrationen, som træffer de overordnede beslutninger vedrørende De Maritime Huse indenfor rammerne af de politiske beslutninger og tilsagnet om støtte fra Realdania. Det er forventningen, at bygherreudvalget for Løkken Moleleje etape 3, De Maritime Huse har fundet en vinder af arkitektkonkurrencen i løbet af efteråret 2022.

Vinderforslaget vil blive præsenteret på et borgermøde i Løkken, hvor alle interesserede har mulighed for at høre om projektet og stille spørgsmål til arkitekterne. På mødet orienteres også om den videre proces og aktuelle tidsplan for projektet frem til, at De Maritime Huse slår dørene op i foråret 2024.

Kontakt

Har du lyst til at høre mere om Foreningen Løkken Moleleje og evt. melde dig ind, så kontakt:

Christian Hem
Tlf. 40837848
Nhe@jammerbugt.dk 

Med et samlet budget på 12 mio. kr., er det i samarbejde med Realdania muligt at gennemføre etape tre ved Løkken Moleleje. Projektet medfører, at der kan opføres faciliteter, som understøtter det samlede maritime miljø ved molelejet. Med bidraget fra Realdania på 5 mio. kr. sikres, at det kulturelle erhverv bevares som en integreret og vigtig del af miljøet på stranden.

Løkken Moleleje fik i 2015 en ansigtsløftning, da læmolen blev renoveret og fik en rekreativ opgradering. Projektet “De Maritime Huse” omfatter et arkitektonisk løft af husene ved Løkken Moleleje, som i dag udgøres af Fiskernes Hus, Kiosken, Spilhuset og Hummerhuset. Husene er i dag i en stand, som ikke understøtter liv og friluftsaktiviteter hele året. Derfor skal der ske en nybygning og/eller renovering af Fiskernes Hus, som bruges af de aktive kystfiskere, og Kiosken, som i dag huser North Shore Surf.

Tankerne bag projektet er at sikre et fortsat aktivt kystfiskeri i Løkken og samtidig tilføre faciliteter til de outdooraktiviteter, der lever i sameksistens med fiskeriet i molelejet. De nye faciliteter vil gøre det muligt at udbyde sæsontilpassede aktiviteter i Løkken hele året.

Tankerne bag De Maritime Huse er ambitiøse, og stiller store krav til den arkitektoniske kvalitet i projektet. Husene skal være en attraktion i sig selv i kraft af det miljø, de udgør og det arkitektoniske udtryk. Samtidig skal projektet realiseres i respekt for, at det er et følsomt område både i forhold til naturbeskyttelse og klitfredning.

Derfor udskriver Hjørring Kommune i løbet af 2021 en arkitektkonkurrence med henblik på at kunne udvælge det projekt, som bedst viser, hvordan de nye elementer og bygninger kan spille sammen med strand- og klitlandskabet på en ny, nænsom og visionær måde. Husene skal skabe rammerne for det samspil, der er mellem aktiviteterne i området; en gåtur på molen, et aktivt kystfiskeri, lystfiskeri, surfing, vinterbadning, beachvolley og et hav af andre aktive oplevelser - eller bare en kop kaffe i et ganske særligt miljø.

Kiosken, som i dag rummer North Shore Surf, er ejet af Hjørring Kommune. Fiskernes Hus ejes af Løkken Fiskeriforening, som indgår i samarbejdet om udviklingen af projektet. Derudover er det helt afgørende, at realiseringen af projektet kommer til at ske i et tæt samarbejde med en lang række interessenter i Løkken, herunder Løkken.dk og det lokale erhvervsliv. Det første skridt i realiseringen bliver derfor også en tæt dialog med de mange aktive samarbejdsparter i Løkken.

Har du set de nye videopostkort om det nye Løkken?

Hummerhuset

Den gule linje

Løkken læmole

Kontakt

Henrik Bøgeskov Lolholm
Projektleder

Kontakt

Kirsten Munk
Arkitekt maa

Fakta

  • Samlet anlægssum: 11-12 mio. kr.
  • Projektet støttes af Realdania med 5,1 mio. kr. Støtten er en del af en større samlet indsats på Vestkysten.
  • Hjørring Kommune er projektejer i tæt samarbejde med en ny erhvervsdrivende fond, der stiftes i Løkken i forbindelse med projektet.
  • Projektet forventes realiseret i løbet 2021-22.
  • Læs mere om projektet her