Nyt oplevelsesområde nord for Park Vendia

Thirup Park

Kom ud, oplev området og vær med til at skabe endnu flere oplevelser!

Hjørring Kommune har fået et nyt oplevelsesområde. Torsdag den 6. september 2018 indviede vi sammen med Hjørring Vandselskab det nye oplevelsesområde Thirup Park. Det ligger nord for Park Vendia i den sydlige del af Vester Thirup. Området rummer allerede nu et bakkelandskab, et snoet vandløb og et stort regnvandsbassin. Bakkerne udgøres af fire høje, hvoraf den højeste er 15 meter høj. Området er skabt, primært af den jord som Hjørring Vandselskab A/S har opgravet i forbindelse med etableringen af regnvandsbassinet og det nye vandløb. Regnvandet fra den nordøstlige del af Hjørring ender i Skelbækken, som nu har fået et nyt snoet forløb gennem området og ud i forsinkelsesbassinet. Herfra løber det lige så stille ud i Blåsig Bæk. 

Området er tænkt som et nyt oplevelses-landskab, til glæde for alle de der besøger området. Det kan bruges rekreativt til gå- og løbeture på de nye stier og inviterer til en tur i højden, hvor man kan nyde en fremragende udsigt. Hjørring Kommune og Hjørring Vandselskab A/S håber, at mange vil benytte sig af dette nye kuperede terræn. Bakkerne, søen og vandløbet er etableret naturnært, og allerede nu kan man se mange forskellige fugle i og ved søen samt et varieret planteliv på skråningerne. 

Hjørring Kommune vil gerne understøtte at området kan blive brugt til mange forskellige aktiviteter. Til det har vi brug for dig og din forening. Har i altid lige manglet et sted at mødes til hundetræning, løbeturen og frisbee golf eller kunne i godt bruge et sted til det næste MTB-spor, udendørsmotionsområde eller en svævebane? Ja så har vi nu et sted - hvis i har materialerne og mod på at etablere det. Nemlig i Thirup Park. Nedenfor kan du finde information om forslag til projekter og de som er godkendt og snart vil blive etableret. 

Her vil du løbende kunne følge med i hvilke projekter som er blevet godkendt af Hjørring Kommune. 

  • CCH, Cykle Clubben Hjørring - Projekt Dual Slalom bane, Indsendt af Søren og Anne

Projektbeskrivelse:
Dual slalom er to helt identiske MTB spor ned af en bakke. Sporet består hovedsageligt af byggede sving og ”rollers” som kan køres med begge hjul på jorden eller hoppes af den dygtige rytter. En dual slalom bane vil være et stærkt supplement til Teknikbanen i Vinstrup og Hjørrings MTB spor. Området kan udover MTB sagtens benyttes af andre, fx kælk om vinteren, hvis vi nogensinde får sne nok til det igen, opkørslen til toppen kan være fælles med andre som ønsker at benytte de andre sider af bakken til noget specifikt.

MTB-rute Spor

CCH, har fået deres projekt godkendt og går nu igang med at søge midler til projektet. Har du et projektforslag der falder godt i tråd med ovenstående og kunne have lyst til at arbejde sammen med CCH. Kan Søren kontaktes på mail: holt.soeren@gmail.com.