Pulje til energirenoveringer

I Hjørring Kommunes budget for 2021 og årene fremover er der afsat 6 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger i kommunens bygninger samt ved selvejende institutioner som modtager driftstilskud fra Hjørring Kommune.

Anlægsmidlerne skal anvendes til at opnå så store energibesparelser som muligt

 

Projekter som vil kunne gennemføres for midlerne er eksempelvis:

  • Udskiftning af belysning til LED-belysning
  • Udskiftning af oliefyr til eks. Varmepumpe
  • Udskiftning af gamle toiletter til nye vandbesparende
  • Udskiftning af vinduer
  • Isolering

Alle projekter der medfører en besparelse i driftsudgifterne til el, vand og varme kan således komme i betragtning, da faldende udgifter til driften samtidig giver en besparelse for kommunen ved beregning af driftstilskuddene.

Sådan søger du

Indsend en mail med en beskrivelse af dit projekt vedlagt et overslag eller tilbud fra 3 håndværkere, sammen med en anslået vurdering af den energibesparelse der kan opnås til

Luise Nielsen, Teknik og Miljø på Luise.nielsen@hjoerring.dk

Husk at anføre kontaktperson og et mobilnummer til eventuelle opklarende spørgsmål.

Sådan udvælges projekterne

Projekterne vælges efter hvor stor en energibesparelse der kan opnås. Projektet må ikke være igangsat eller udført ved ansøgningens indsendelse. Når projektet skal igangsættes, er det Hjørring Kommunes energirådgiver der tager kontakt til det valgte firma og tildeler opgaven.


Ansøgningsfrist: Løbende ansøgningsfrist

Kontakt

Luise Nielsen
Staben, Kultur-, Teknik- og Miljøforvaltningen