Retningslinjer for anvendelse af personlighedsprofil i forbindelse med rekruttering

Hjørring Kommune anvender efter behov personlighedsprofiler i forbindelse med rekruttering.

Anvendelse af personlighedsprofiler ved rekruttering

Det er ikke hensigten, at alle ansøgere til en stilling skal profileres. Personlighedsprofilerne anvendes mellem 1. og 2. samtale. Ansøger får tilsendt et link til spørgsmålene, som danner grundlag for profilen. Ansøger får mellem de to samtaler feedback på sin profil af en certificeret konsulent, og får mulighed for at nuancere den og koble den til hverdagens praksis. Ansøger får efterfølgende udleveret profilen.

Profilen præsenteres for ansættende leder og eventuelt ansættelsesudvalget efter en certificeret konsulent har givet ansøger en personlig tilbagemelding.

Profilen indgår i ansættelsesudvalgets samlede beslutningsgrundlag.

Hvem ser personlighedsprofilen?

Profilen vil kun blive brugt i forbindelse med rekruttering til den konkrete stilling.

Ved at udfylde en profil gives der automatisk tilladelse til, at den certificerede konsulent præsenterer og udleverer profilen til ansættende leder og ansættelsesudvalg. Profilen videregives ikke til andre uden udtrykkeligt samtykke fra ansøger.

Profilen opbevares og behandles fortroligt i et elektronisk profilværktøjssystem. Det er kun certificerede konsulenter, der har adgang til systemet.

Efter endt rekrutteringsforløb makuleres samtlige fysiske udgaver af profilen. Profilen er anonym og krypteret i profilværktøjssystemets elektroniske database. Hverken navn, e-mail eller andre personfølsomme data gemmes.

Profilen bliver ikke journaliseret på ansøgers personalesag.

Databeskyttelse

Læs mere om håndtering af persondata og rettigheder under databeskyttelse.