Budgetforlig for år 2023-2026

Publiceret 23-09-2022

Et flertal i Hjørring Byråd har indgået forlig om et ansvarligt kommunalt budget for de kommende år.

Billede af forligsparter til Budget 2023-2026

Der er mellem Venstre, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten indgået budgetforlig for 2023.

Forligskredsens fokus har været, at Hjørring Kommune fortsat skal være et attraktivt sted at bo, besøge og arbejde, og at kommunen fortsat skal kunne løse sine opgaver med kvalitet.

Forligskredsen glæder sig over, at det indgåede budgetforlig fremtidssikrer økonomien i Hjørring Kommune, så der også fremover vil være et solidt økonomisk grundlag for udviklingen af potentialerne og helheden i kommunen. 

Ubalance mellem indtægter og udgifter var en kendt udfordring

Den grundlæggende udfordring i budgetarbejdet har været at skabe balance mellem indtægter og udgifter - i en tid med nedgang i indbyggertallet og vigende indtægter fra bloktilskud og skatter.

Ubalancen mellem indtægter og udgifter har været en kendt udfordring, og i den forudgående byrådsperiode blev der derfor også indarbejdet reduktionspuljer i budget 2022 - 2025 til konkret udmøntning i denne byrådsperiode.

Det har således været en kendt og bunden opgave for det nye byråd at udarbejde et budget, der indebærer tilpasninger på både drift og anlæg for at sikre en robust og fremtidssikret økonomi.

Store tilpasninger på drift og anlæg

Budgetforliget indeholder samlede besparelser i driften for 48,1 mio. kr. i 2023 stigende til 69,3 mio. kr. i 2026. Anlægsrammen er også over budgetperioden på 4 år reduceret med samlet 91,0 mio. kr. sammenlignet med sidste budgetlægning. I budgetforliget er der sikret penge til dækning af den demografiske udvikling og udgiftsudviklingen inden for de specialiserede sociale områder og overførselsområdet.

”Her i Hjørring Kommune har budgetlægningen ofte været svær - men i år har processen været endnu vanskeligere, end den plejer at være, udtaler borgmester Søren Smalbro (V).  Vi har været nødt til at gennemgå alle områder med tættekam, og vi har været nødt til at vedtage besparelser, som vi alle helst ville have været foruden. Men alle forligspartier har forstået nødvendigheden af at opnå balance mellem indtægter og udgifter, så vi også i fremtiden kan sikre kernevelfærden for kommunens borgere”, forklarer borgmesteren.

Uløst ubalance fra 2025 og frem

Til trods for markante tilpasninger på både drift og anlæg erkender forligskredsen, at der fortsat vil være en ubalance mellem udgifter og indtægter fra 2025 og frem, som skal løses i de kommende års budgetforhandlinger.

Forligskredsen har på den baggrund bedt kommunens administration udarbejde en række analyser og strukturoplæg, der forventes at kunne bidrage til løsningen af de mere langsigtede, økonomiske udfordringer. Det drejer sig bl.a. om

  • oplæg til forebyggelsesstrategi på det specialiserede socialområde
  • strukturoplæg vedrørende dagtilbud, skole og specialundervisning
  • analyse af det fremadrettede plejeboligbehov - kapacitet og struktur

 Samtidig har forligskredsen valgt at hæve kommuneskatten med 0,11 procentpoint til en samlet udskrivningsprocent på 26,21%. Skattestigningen giver et årligt provenu på ca. 12 mio. kr. til fremtidssikring af budgetforliget via en større robusthed i økonomien. Forligskredsen er enige om at anvende skatteindtægterne til minimering af ubalancen fra 2025 og frem, og håber dermed at kunne undgå besparelser på velfærdsområderne i de kommende budgetår. 

Klik her og se budgetaftalen

 

Yderligere information hos:

  • Borgmester Søren Smalbro (V), 41 22 30 10
  • Socialdemokratiet (A), Mai-Britt Beith, 41 93 77 22
  • Radikale Venstre (B), Gry Bruun Nielsen, 41 93 77 51
  • Socialistisk Folkeparti (F), Anette Bæk, 41 93 77 05
  • Enhedslisten (Ø), Louise Bilde Hvelplund, 41 93 77 33