Direktionens værdigrundlag

Værdigrundlag for arbejdet i direktionen og direktionens tilgang til arbejdet med det politiske niveau, den administrative organisation og omverdenen.

Værdier for arbejdet internt i direktionen 

 • Kommunen som én organisation – helhed i ledelse
  • Direktionen fungerer som enhedsledelse i forhold til opgaver, der går på tværs af den
   samlede organisation og opgaver i relation til kommunens overordnede udfordringer.
  • Direktionen har fokus på de strategiske aspekter af ledelsesopgaven,
   udviklingsaspektet og på udarbejdelse af løsninger, der kan implementeres.
 • Tillid og ansvarlighed
  • Gensidig tillid og ansvarlighed i direktionen er forudsætningen for en professionel
   opgaveløsning.
 • Samspil og dialog
  • I direktionen præges arbejdet af nærvær og tryghed.
  • I direktionen giver vi hinanden støtte, modspil og udfordringer.
  • I direktionen kan den enkelte direktør hente sparring og hjælp til arbejdet i egen del af
   organisationen.
  • I direktionen arbejder vi med udgangspunkt i en åben, spørgende og lyttende tilgang.
 • Arbejdskultur
  • Direktionens arbejde kendetegnes ved glæde, humor og engagement.
  • Direktionen prioriteter en dynamisk og fleksibel arbejdskultur, der levner plads til både
   arbejdsliv og privatliv.


Værdier for samspillet med det politiske niveau

 • Vi værner om kommunens legitimitet og de demokratiske værdier.
 • Der skal være kvalitet i rådgivningen af det politiske system, og rådgivningen præges af helhed, saglighed og uvildighed.
 • Vi vil være åbne, kommunikerende og udfordrende i samspillet med politikerne.
 • Direktionen er garant for implementering af de politiske beslutninger.


Værdier for samspillet med organisationen

 • Direktionen ser klare mål, rammer og strategier som fundamentet for en høj grad af delegation.
 • Direktionen vil med dette udgangspunkt arbejde for at give decentrale ledere og medarbejderne ansvar for opgaveløsningen og tror på deres positive medvirken hertil.
 • Direktionen vil sikre en dialogbaseret kommunikation, hvor medarbejdernes kompetence og viden bruges aktivt.
 • Direktionen tror på værdien af en åben og synlig ledelsesstil.


Værdier for samspillet med omverdenen

 • Direktionen ser et godt og konstruktivt samspil med omverdenen som fundamentet for en fortsat udvikling i og af Hjørring Kommune.
 • Direktionen vil derfor arbejde for at understøtte netværk og samarbejde med relevante interessenter i Hjørring Kommune (fx borgere, erhvervsliv, medierne og interesseorganisationer) og udenfor Hjørring Kommune (fx regionen og andre kommuner).
 • Direktionen ønsker at samarbejdet baseres på dialog, tillid og gensidig respekt.