Metodevalg ideer og inspiration

APV-metoder 

Det er op til MED-udvalget at beslutte og planlægge, hvordan arbejdsmiljøforholdene kortlægges mens arbejdsmiljøgruppen ofte har opgaven med at kortlægge arbejdsmiljøet. Nogle arbejdspladser vælger at lave en tjeklister eller spørgeskemaundersøgelse, mens andre vælger at lave en dialog-baseret APV.

Her kan I få et overblik over, hvad I skal overveje, når I vælger kortlægningsmetode. Uanset hvad I vælger, så husk at kortlægningen skal afdække de arbejdsmiljøproblemer, der er på arbejdspladsen. Nedenfor kan I også finde skabeloner til de tre nævnte kortlægningsmetoder. 

- om dialogvejen 

Nøgleordet er samtale. Dialogvejen kan skabe engagement og medarbejderskab, men kræver tillid og respekt. Det kan være vanskeligt at kortlægge fx mobning og chikane, da kortlægningen ikke foregår anonymt. 

Læs mere om denne vej: - om dialogvejen 

- om spørgeskemavejen 

Spørgeskemaer giver mulighed for, at lave en overordnet kortlægning af arbejdsmiljøet, hvor medarbejderne er anonyme. Metoden kan have tendens til at fokusere på problemer og giver i sig selv ikke bud på løsninger. Anonyme undersøgelser kan være svære at følge op på (tænk fx på mobning og chikane) 

Mere om denne vej: - om spørgeskemavejen 

En spørgeskemaundersøgelse eller en rundering med tjekliste vil som regel give behov for, at følge op med dialog. Hvad var det, der blev svaret, hvordan tolker vi det? og hvad kunne løsningerne på vores arbejdsmiljøproblemer være? Her kan I finde inspiration til den opfølgende dialog om jeres spørgeskemaundersøgelse: Fra data til dialog

Skabelon til dialog-baseret APV

Beslutter MED-udvalget at lave en dialog-baseret APV er der her udarbejdet et forslag til en proces:

Dialog-baseret APV

MED-udvalget udvælger de arbejdsmiljøtemaer, der skal afdækkes på arbejdspladsen. De ni arbejdsmiljøtemaer giver inspiration til, hvad I skal se efter i forbindelse med kortlægningen af jeres arbejdsmiljø. 

Skabelon til tjekliste 

Nedenfor kan I finde skabeloner til Arbejdstilsynets branchespecifikke APV-tjeklister og arbejdsmiljøvejvisere. APV-tjeklisterne hjælper med at kortlægge jeres væsentlige arbejdsmiljøproblemer mens arbejdsmiljøvejviserne uddyber problemerne og hjælper jer med at finde løsninger.   

Passer de oplistede tjeklister ikke til jer, kan I finde flere her

Daginstitutioner APV-tjekliste - dagsinstitutioner Arbejdsmiljøvejviser - Daginstitution
Undervisning APV-tjekliste - Undervisning Arbejdsmiljøvejviser - Undervisning
Døgninstitutioner og hjemmepleje APV-tjektiste - Døgninst. og hjemmepleje Arbejdsmiljøvejviser - Døgninst. og hjemmepleje
Tandlæger APV-tjekliste - Tandlæger Arbejdsmiljøvejviser - Tandlæger 
Kontor  APV-tjekliste - Kontor  Arbejdsmiljøvejviser - Kontor  
IT APV-tjekliste - IT  Arbejdsmiljøvejviser - IT
Kultur og sport  APV-tjekliste - Kultur og Sport Arbejdsmiljøvejviser - Kultur og Sport 
Anlægsarbejde  APV-tjekliste - Anlægsarbejde  Arbejdsmiljøvejviser - Anlægsarbejde 

Skabelon til spørgeskemaundersøgelse 

Her finder I et eksempel på et spørgeskema:

Simpelt skema til APV-arbejdet
Skabelon til spørgeskema