Analyse og forebyggelse

Alle arbejdsulykker skal analyseres, så de kan indgå i det forebyggende arbejdsmiljøarbejde.

Det er lederens ansvar, at analyserne udarbejdes, og at det sker i samarbejde med arbejdsmiljøgruppen - og gerne i samarbejde med skadelidte.

Der er flere mulige analysemodeller. Der er metodefrihed til analysen, men I kan med fordel tage udgangspunkt i Hjørring Kommunes analyseskema.     

Analyseskema - arbejdsulykker 

Kontakt

Nicoline Gunbak Palmblad
Arbejdsmiljø og MED