Arbejdsulykker UDEN umiddelbart fravær eller behandlingsbehov

Det er lederens ansvar, at alle arbejdsulykker registreres - uanset om de giver anledning til fravær eller giver behandlingsudgifter for skadelidte.

Når der er tale om ulykker uden fravær eller forventning om behandlingsudgifter, skal ulykken registreres og arkiveres lokalt. Der er udarbejdet et internt registreringsskema, som kan anvendes. Husk at skadelidte skal modtage en kopi af registreringen. Du finder begge dokumenter nedenfor.

Registreringen er vigtig fordi 

  • nogle arbejdsulykker først medfører fravær eller behandlingsbehov på et senere tidspunkt, og 
  • fordi alle arbejdsulykker skal analyseres og indgå i det forebyggende arbejdsmiljøarbejde 

Alle arbejdsulykker, hvor der har været en personskade af fysisk eller psykisk karakter, skal registreres med en grundig beskrivelse af hændelsesforløbet.

OBS! Er der tale om en ulykke i forbindelse med vold og trusler om vold, skal registreringen af ulykken ske i et særskilt skema i stedet for det almindelige registreringsskema. Klik på rubrikken Vold og trusler om vold i  diagrammet.

Internt registreringsskema - arbejdsulykker - i wordformat

Se følgebrev til skadelidte - ulykker uden fravær 

Kontakt

Nicoline Gunbak Palmblad
Arbejdsmiljø og MED