Leder - hvad skal du gøre?

Som leder har du ansvaret for:

  • at alle ulykker bliver anmeldt eller registreret
  • at ulykker bliver analyseret, og at der bliver arbejdet med forebyggelse af arbejdsulykker.

Selve anmeldelsen eller registreringen kan uddelegeres til eksempelvis AMR, men lederen skal kende til de ulykker, som sker på arbejdspladsen, og de anmeldelser og registreringer, der udfyldes.
Vi skelner mellem ulykker, som har medført fravær og/eller behandlingsudgifter, og ulykker, der ikke umiddelbart medfører fravær og/eller behandlingsudgifter. Ulykken skal beskrives grundigt. Er der den mindste tvivl om, at ulykken vil påvirke skadelidte på længere sigt, skal skadelidte søge egen læge eller tandlæge til yderligere dokumentation.

I diagrammet vil du kunne klikke dig ind i de relevante registrerings- eller anmeldelsesskemaer. Vær opmærksom på særskilte skemaer for ulykker/hændelser med vold og trusler.