En god optakt

Billede af en gennemskåret avocado For at I får det største udbytte af arbejdet med kerneopgaven, er det vigtigt, at I skaber et fælles afsæt, inden I gennemfører de 3 delprocesser. Ved at gennemgå nedenstående introduktionsmateriale sammen med medarbejderne er I godt på vej.

Introduktionsmaterialet indeholder; formålet med indsatsen, begrebsdefinitioner og et dialogværktøj.

Hvis lederen og MED-udvalget vurderer, at der kan være brug for en indledende snak, der kan bidrage til, at alle får et fælles perspektiv på begreberne, så kan dialogværktøjet med fordel anvendes.

Dialogværktøj: De tre perspektiver Introduktionsmateriale - som powerpoint

Cirkelgraf over sammefaldet imellem Organisationsmedlemmet, Fagpersonen og Privatpersonen