Før I går i gang

Billede af to avocadoer

Som i alt andet er forberedelse vigtig. Så sæt dig godt ind i formålet, de vigtigste definitioner og de grundlæggende principper.

Vores arbejde med kerneopgaven sker ud fra tre grundprincipper:

1. Forvaltningsområdets øverste MED udvalg beslutter, på hvilket organisatorisk niveau kerneopgaven skal defineres
2. Det er afgørende, at drøftelserne og refleksionerne om kerneopgaven sker i relevante arbejdsfællesskaber, som defineres af arbejdsplads-MED
3. Arbejdsfællesskabet arbejder og reflekterer ud fra 4 dimensioner: tilgang, effekt, ambition og målgruppe

Det betyder, at...

- Det er de enkelte forvaltninger, der har besluttet, på hvilket organisatorisk niveau kerneopgaven skal defineres. På flere områder giver det mening, at den enkelte arbejdsplads selv definerer sin kerneopgave, mens andre områder med sammenlignelige arbejdspladser, måske kan se en fordel i at have en på forhånd defineret kerneopgave.

VIGTIGT: Inden I går i gang med arbejdet, så undersøg lige, om I selv skal definere kerneopgaven – eller om den allerede er defineret inden for jeres område.

Det er vigtigt, at alle på arbejdspladsen forstår betydningen af ordene i kerneopgavedefinitionen. Derfor skal del 1 - som I kan læse mere om herunder - gennemføres uanset om man selv skal definere kerneopgaven eller ej. Drøftelserne og refleksionerne omkring kerneopgaven skal ske via dialoger i arbejdsfællesskaberne. Et arbejdsfællesskab er den enhed, som arbejdsplads-MED vurderer, det giver mening at have drøftelserne i. En stor arbejdsplads kan bestå af flere arbejdsfællesskaber – lige som en kerneopgave også kan gå på tværs af flere små arbejdspladser/teams.

Arbejdspladser med fokus på kerneopgaven har en højere grad ad tilfredshed hos medarbejderne og samtidig et lavere fravær