Hvad er en kerneopgave

Vi har valgt at anvende Morten Christensens og Anders Senecas definition af kerneopgaven, som siger:

”Vores kerneopgave beskriver den samlede værdi, vores arbejdsopgaver skaber – hos borgeren.”

Vores arbejdsopgaver og vores fagligheder er vigtige. Men de er vigtige, fordi de hver især bidrager til løsningen af vores fælles kerneopgave på arbejdspladsen.
På en arbejdsplads udføres der dagligt mange vigtige arbejdsopgaver, som er bundet op på en eller flere stærke fagligheder. Men der er kun én kerneopgave. Alle ansatte på arbejdspladsen bidrager til kerneopgaven, og det er kerneopgaven, der hele tiden skal være i fokus og sætte retning for vores arbejde.

  • Kerneopgaven er altså altid i ental
  • Kerneopgaven rummer altid borgeren
  • I løsningen af kerneopgaven er der altid plads til flere fagligheder

Se et eksempel på en arbejdsopgave, som skal ses i relation til arbejdspladsens overordnede kerneopgave. Når arbejdsopgaverne ses i relation til kerneopgaven, skabes der en bedre oplevelse for borgeren og bedre forudsætninger for trivsel for den enkelte medarbejder og for arbejdspladsen.

Et skoleeksempel