MED-aftalen

MED-aftalen er rammen for samarbejdet om at udvikle kommunes arbejdspladser og sikre en effektiv opgaveløsning.

MED-aftalen indeholder en beskrivelse af, hvordan ledelsens beslutninger kvalificeres ved at inddrage medarbejdernes synspunkter. Emnerne for den gensidige information og drøftelse, der skal være mellem ledelse og medarbejdere, er samarbejde, arbejdsmiljø, personaleforhold og arbejdsforhold.

MED-aftalen står ikke alene, men skal ses i sammenhæng med kommunens personalepolitikker.

MED-aftalen Personalepolitikker

Kontakt

Grethe Jakobsen
HR, Arbejdsmiljø og MED