Arbejdspladsniveau - Valg og udpegning

TIL LEDEREN PÅ ARBEJDSPLADSNIVEAU

Som leder af et arbejdsplads MED-udvalg eller på en arbejdsplads der holder personalemøde med MED-status har du følgende opgaver i forbindelse med valg og udpegning:

 1. Sæt valget til AMR på arbejdspladsen i gang så det senest er afviklet d. 25. oktober
  NB: Valgte AMR skal have besked om valg til overliggende niveauer, der finder sted den 16. november 10.00-12.00
  SE VEJLEDNING TIL VALGPROCEDURE og FORSLAG TIL OPSLAG PÅ ARBEJDSPLADSEN

 2. Indberet funktionsløn til den valgte AMR via SD Personaleweb senest 1. november
  Alle funktionsløntrin nulstilles til nytår, derfor skal du indberette, uanset om I har fået ny AMR, eller hvis jeres AMR fortsætter i næste periode.

 3. Find lederrepræsentant til arbejdsmiljøgruppen: 
  Drøft på ledermøde, hvem der skal være lederrepræsentant i arbejdsmiljøgruppen. Hvis der er flere mulige, vælger I én til opgaven, hvis der kun er én leder, giver det sig selv. 
  SE VEJLEDNING OM ARBEJDSLEDERREPRÆSENTANT

 4. Har I et MED-udvalg, drøft da om udvalget er repræsentativt for arbejdspladsen eller om jeres aftaler om sammensætning mm. skal justeres.
  Se "KLAR TIL START"

 5. Indberetning:
  Giv administrator af MED-database/sekretariat besked om sammensætning i udvalg og oplys navne på dem som indgår i arbejdsmiljøgruppen. Sekretariat/administrator finder du via MED-databasen. Klik her.

 6. Konstituering af udvalg sker på jeres første møde i 2024.
  Brug evt. "KLAR TIL START" som tjekliste. Giv sekretariatet besked om roller i udvalget. 
Arbejdsmiljørepræsentanten - Rollen og de daglige opgaver

Har du brug for at fortælle medarbejdere, der overvejer at stille op som AMR, hvad opgaven går ud på? Vi har lavet information, der kort fortæller både om de formelle opgaver og om nogle bløde værdier, der kommer i spil: 

Rollen som AMR