Databeskyttelse

Efter databeskyttelsesreglerne har du en række rettigheder, når vi behandler oplysninger om dig.

For at vi som kommune kan levere vores kommunale services og ydelser, har vi brug for en række informationer. Det gælder informationer om både borgere, foreninger, virksomheder, ansatte og samarbejdspartnere. Du kan læse mere om dine rettigheder på denne side.

På lige fod med alle andre offentlige myndigheder har Hjørring Kommune en databeskyttelsesrådgiver, som tilser, at kommunen håndterer persondata på sikker og lovlig vis.

Hvis du har spørgsmål til vores håndtering af dine persondata er du velkommen til at kontakte os. Du kan også kontakte vores databeskyttelsesrådgiver, hvis du har mistanke om, at kommunen har lækket personoplysninger eller på anden måde krænket fortroligheden i håndteringen af dine oplysninger.