Ret til at få slettet oplysninger

Du har ret til at bede om at få oplysninger om dig slettet.

Det er dog sjældent, at vi kan imødekomme en anmodning om sletning. Det skyldes, at vi som offentlig myndighed ofte vil være forpligtet til at opbevare dine oplysninger efter eksempelvis reglerne om journalisering og arkivering.

Hvis vi ikke imødekommer din anmodning om sletning, vil vi træffe en afgørelse herom. Denne afgørelse har du mulighed for at klage over til Datatilsynet.

Hvis du ønsker at få slettet oplysninger om dig, skal du kontakte os.