Containerskjul

Det er en god idé at bygge et skjul til dine affaldscontainere. Læs mere om kravene her.

Et affaldsskjul kan både skærme for udsynet til containerne og forhindre dem i at vælte i blæsten.

Du kan købe et færdigt beholderskjul eller du kan selv konstruere et.

Du bestemmer selv, hvordan du vil bygge dit beholderskjul. Beholderskjulet kan laves af forskellige materialer. For eksempel komposit, imprægneret træ, piletræ, genbrugstræ, metal og mange andre materialer.

Inden du tegner og bygger et beholderskjul, er du nødt til at undersøge reglerne for dit område. Der kan være bestemmelser i en lokalplan eller i grundejerforeningens vedtægter.

Der kan også være deklarationer og tinglyste servitutter, eller der kan være regler om klitfredning, kystbeskyttelse, naturbeskyttelse m.v.

Tag evt. en snak med naboerne eller din grundejerforening om valg af beholderskjul.

Husk at gøre plads til, at skraldemanden uden problemer kan hente beholderen og sætte den på plads igen.

Beholderskjulets dybde skal mindst svare til dybden på den dybeste beholder.

Bredden på beholderskjulet skal mindst svare til den samlede bredde af dine beholdere plus 15 cm på hver side af beholderne og mellem beholderne.

Skraldemanden skal let kunne komme til og fra beholderne. Det kræver Arbejdsmiljøloven, og du har som grundejer pligt til at sikre gode adgangsforhold.

Adgangsvejen skal være plan, jævn og kørefast.

Beholderne skal placeres i niveau med terrænet.

Generelt skal beholderne stå tæt på farbar vej, lige inden for skellet, og højst 5 m fra skellet.

Er der langt mellem farbar vej og beholdere, skal du lave en aftale med kommunen om placeringen.

Se eksempler på rigtigt og forkert her

Ring til Nordværk

Ring til 

98 15 65 66

Skriv til Nordværk

Skriv til os

Send en e-mail

 

For mere information

Besøg Nordværks hjemmeside

nordvaerk.dk