Ofte stillede spørgsmål

Her kan du få svar på de oftest stillede spørgsmål om affald og sortering.

Finder du ikke svar på dit spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Gå til selvbetjening- affald

Hvis dit affald ikke bliver tømt, skal du melde det ind her eller skrive en mail til os på affald@hjoerring.dk

Containeren til mad- og restaffald bliver tømt hver 2. uge.

Containeren til plast/metal og papir bliver tømt hver 4. uge.

Se, hvornår du får tømt her

Ønsker du at modtage en SMS eller mail dagen før dine containere bliver tømt?

Tilmeld dig SMS-service her

Vi udleverer poser til madaffald en gang om året.

Bestil flere poser her

OBS! Vær opmærksom på, at madposer kun kan bestilles af husejere.

Er du lejer og har brug for flere poser, skal du derfor kontakte din udlejer eller købe poserne i fysisk salg i AVVs butik. Adressen er Mandøvej 4, 9800 Hjørring

Hvis du har brug for mere plads til papir eller plast & metal, kan du få en større container eller en container mere til det. Du betaler kun for ombytningen, ikke for den større volumen.

Du kan også bestille mere plads til restaffaldet - her skal du dog selv betale.

Hvis du ejer boligen, kan du selv ændre din størrelse på beholderen.

Hvis du bor til leje, er det ejeren af ejendommen, som må foretage denne ændring.

Du kan ændre i din ordning her

Se oversigt over containerstørrelser her

Hvis du har brug for at få hentet affald ud over de fastsatte uger, kan du bestille en ekstra tømning.

Bestil tømning og ekstra sække her

Tømning og levering af ekstra sække foregår på den ugedag, hvor der i forvejen er tømning i dit område. 

Husk at bestille tømningen senest fredag inden kl. 10 ugen før du skal bruge den.  

Husk også at skrive, hvilken uge du ønsker dit ekstra affald hentet.

Betalingen faktureres på næste renovationsregning.

Du kan aflevere farligt affald i den røde miljøkasse.

Bestil en gratis miljøkasse her

Den røde miljøkasse indsamles sammen med mad/restaffaldet.

Når du vil have kassen tømt, skal du stille den tydeligt frem foran eller op på låget af din container til mad/restaffald. Næste gang skraldemanden kommer, tager han din miljøkasse med og stiller en ny.

Alt slags farligt affald kan også afleveres på genbrugspladserne. Aflever det til pladsmanden - så klarer han sorteringen.

Læs mere om farligt affald her

Hvis du ikke selv har mulighed for at køre større ting på genbrugspladsen, kan du bestille afhentning af storskrald ved din bolig.

Afhentningen er gratis, fordi vi alle betaler til den over genbrugsgebyret.

Bestil afhentning af storskrald her

Containerne skal stå så skraldemanden kan få fat i håndtaget og trække dem afsted.

Der skal være fast underlag, som fliser eller asfalt, på adgangsvejen i min. 1 m bredde, fast underlag under container og max 35 m fra fortovet.

Der må max være 10%  stigning/fald på adgangsvejen.

Læs mere om adgangsforhold her

Husk også god belysning til og fra containerne i de mørke måneder.

Hvis du er sommerhusejer og skal have en container i stedet for affaldssækken, skal containeren som udgangspunkt stå samme sted, som sækken gjorde.

Dog skal retningslinjerne for placering af containere stadig overholdes.

Affaldet bliver hentet i to-kammerbiler, så det, der er blevet sorteret, holdes adskilt fra hinanden.

  • Genanvendeligt plast, metal, kartoner og papir/pap bliver til nye produkter
  • Madaffaldet samles ind i særlige plastposer, der tages fra i forsorteringen på anlægget. Herefter bliver det til gødning og energi
  • Restaffaldet bliver til varme på energianlægget ved AVV

Der er ikke noget af det, borgerne sorterer, der bliver blandet sammen.

Hjørring Kommune har udarbejdet en mini-affaldsplan med fokus på sortering af husholdningsaffaldet i de ti fraktioner.

Læs mini-affaldsplanen her

Ring til Nordværk

Ring til 

98 15 65 66

Skriv til Nordværk

Skriv til os

Send en e-mail

 

For mere information

Besøg Nordværks hjemmeside

nordvaerk.dk