Affald i sommerhuset

Du kan få hentet affald i sommerhuset året rundt.

Nuværende affaldsordning

Sommer- og fritidshuse skal som minimum være tilmeldt sæsonrenovation med affaldsafhentning i 26 eller 32 uger om året. 

Det er vigtigt, at du som sommerhusejer er tilmeldt med den tømningsordning og det antal containere, du har brug for i dit sommerhus.

Bemærk, at hvis dit sommerhus bruges til udlejning, skal du som minimum have en 240 liter container. 

Du kan ændre din affaldsordning her

Læs mere om ordningerne, og se tømningskalenderen herunder.

Affaldssortering i sommerhuset

Senest 1. januar 2023 skal alle sommerhuse i kommune være underlagt affaldssortering.

Læs mere om det her

I vores selvbetjeningssystem kan du:
 
  • Se din nuværende affaldsordning
  • Ændre din nuværende affaldsordning
  • Bestille en ekstra tømning udenfor sæsonen
  • Anmelde manglende tømning eller andre fejl
  • Tilmelde dig sms-service
  • Købe en ekstra sæk (leveres af skraldemanden og afhentes ved kommende tømning. Sækken afregnes ved næste almindelige opkrævning)

Gå til selvbetjeningen her

 

Du kan vælge mellem tømning i 26, 32 eller 52 uger om året.

Du kan bestille ekstra sække i vores selvbetjening.
 
 
Du kan også købe ekstra sække rundt om i sommerlandet. Prisen for en ekstra sæk er 40 kr.
 

Aske i brændeovn

Ild i brændeovnen giver hygge og varme. Til gengæld er det ikke rart for skraldemanden, hvis asken ligger løst, når han skal tømme skraldespanden.

Derfor skal asken pakkes ordentligt ind. Gerne i en affaldspose med knude på.

Og så skal asken selvfølgelig være helt kold, inden du lægger den i skraldespanden.

I Hjørring Kommune ønsker vi at udnytte og genanvende mest muligt af affaldet.

Derfor har vi i 2021 gennemført et pilotprojekt med affaldssortering i udvalgte sommerhusområder i Harerenden og Tversted.

Vi har bl.a. afprøvet forskellige løsninger med affaldsstationer og direkte affaldsindsamling ved sommerhusene.

På baggrund af erfaringerne forventer vi at indføre affaldssortering i alle sommerhusområder i kommunen senest 1. januar 2023.

Du hører fra os, når der sker ændringer i affaldsordningen i dit område.

Kontakt

Affaldsgruppen

Tilmeld dig SMS-service

Så får du besked dagen før dit affald bliver hentet.

Tilmeld dig her