Kontaktmuligheder

Brug for hjælp? Her på siden finder du en oversigt over dine kontaktmuligheder.

Kontakt

Den anonyme rådgivning for børnefamilier

Du er altid velkommen til at kontakte Den Anonyme Rådgivning, som er et gratis, anonymt tilbud til familier med børn og unge i alderen 0-18 år. Tilbuddet retter sig mod alle familier, der har brug for hjælp til at løse problemer, som vedrører deres dagligdag og familieliv.

Kontakt Den Anonyme Rådgivning på Kløvergården her

Familieafdelingens modtagelse

Du kan søge rådgivning i Familieafdelingens modtagelse, hvis du har brug for hjælp til at løse konkrete vanskeligheder i din familie, eller hvis du er bekymret for et barns trivsel.

Kontakt rådgiveren på dit barns skole eller dagtilbud

Du har mulighed for at søge familierelateret rådgivning hos den rådgiver i Hjørring Kommune, der er tilknyttet dit barns dagtilbud eller skole. Du kan selv eller med hjælp fra dit barns lærer eller pædagog henvende dig til rådgiveren og aftale en tid.

Kontakt dit barns skole/dagtilbud for at finde ud af, hvilken rådgiver der er tilknyttet stedet.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Du kan kontakte PPR, hvis du har brug for rådgivning og vejledning. PPR yder rådgivning, vejledning, supervision, faglig sparring og konsultativ bistand rettet mod børn og unge med særlige behov, familier, skoler og institutioner i Hjørring Kommune.

Læs mere og kontakt PPR

SSP Hjørring

SSP-Hjørring er et tværsektorielt samarbejde mellem Skoler, Socialforvaltning og Politiet, heraf forkortelsen SSP.

SSP arbejder målrettet med at forebygge ungdomskriminalitet og risikoadfærd, herunder uhensigtsmæssig brug af rusmidler og grænseoverskridende adfærd på sociale medier blandt børn og unge.

Læs mere og kontakt SSP

Sundhedsplejen i Hjørring Kommune

Du er altid velkommen til at ringe eller skrive til Sundhedsplejen for spørgsmål, råd og vejledning. Alle spædbørn, småbørn, dagtilbud og skoler i Hjørring Kommune har tilknyttet en sundhedsplejerske. Sundhedsplejersken tilbyder råd og vejledning igennem samtaler, undersøgelser, undervisning, telefonrådgivning.

Kontakt Sundhedsplejen