Støtte-, behandlings- og døgntilbud

Hvis Familieafdelingen vurderer, at et barn eller en ung har brug for særlig støtte, har Hjørring Kommune en række støtte-, behandlings- og døgntilbud. Tilbuddene går fra rådgivning over kortere behandlingsforløb til anbringelser.

Det er Familieafdelingen, der efter konkret vurdering kan henvise til tilbuddene. Visse af indsatserne kræver desuden, at der laves en afdækning eller børnefaglig undersøgelse forud for en eventuel henvisning.

I Hjørring Kommune er tilbuddene samlet i Center for Børn, Unge og Familier, som består af Familiehuset Kløvergården og Ungehus Hjørring - Hirtshalsvej 17. Derudover varetager Familieplejen og Indsatsteamet, som begge er en del af Familieafdelingen, en række tilbud. Læs mere om tilbuddene nedenfor: