Ansættelse af privat børnepasser i huset

Forældre, der ansætter en privat børnepasser, kan få tilskud fra kommunen til ansættelsen.

Ansætter du en privat børnepasser i huset, får du arbejdsgiveransvaret for personen, mens kommunen har pligt til at godkende og føre tilsyn med den ansætte.

Find svar på dine spørgsmål

  • Du skal selv finde en privat børnepasser, som efterfølgende skal godkendes af kommunen.

  • Kontakt tilsynsteamet for privat pasning, Merete Sørensen på telefon 41937439 eller Mette Vang Hansen på telefon 41 93 71 40 for aftale om godkendelsesbesøg.

  • Der skal indhentes børne og straffeattester på den ansatte i huset. Den private børnepasser skal give samtykke til dette.

  • dagtilbudsloven skal den private børnepasser kunne fremvise dokumentation for gennemført 9. klasseprøve i Dansk med mindste karakteren 2, eller et tilsvarende niveau. Er den private børnepasser udenlandsk statsborger, skal der foreligge en kopi af opholds- og arbejdstilladelse. Den private børnepasser skal være fyldt 18 år ved ansættelsen.

  • I forbindelse med godkendelsesbesøg udfyldes en samarbejdsaftale mellem forældre og den privat børnepasser, som efterfølgende sendes i e-Boks til begge parter.

Der føres tilsyn med ordningen. Dette for at sikre, at den private børnepasser har fokus på barnets trivsel, udvikling og læring.

 

Arbejdsgiveransvaret påhviler dig, som forældre med privat børnepasser i huset.

Du har ansvaret for udbetaling af løn, feriepenge, ATP osv.

Som arbejdsgiver skal du:

  • Overholde Arbejdsmiljøloven
  • Overholde ferielovgivningen
  • Tegne en arbejdsskadeforsikring

Kontakt

Ring eller skriv til Dagtilbudssekretariatet

 

Kontakt Dagtilbudssekretariatet

Kontakt

Tilsynskonsulent Merete Sørensen 
 

Kontakt

Tilsynskonsulent Mette Vang Hansen