Pasning af eget barn med tilskud

Du kan få tilskud til pasning af egne børn fra 1. januar 2024, men der er en række betingelser, som skal være opfyldt. 

For at gøre det så let som muligt for dig, har vi samlet vigtige oplysninger om tilskuddet på denne side. Du skal vedhæfte dokumentation på dine danskkundskaber, når du sender din ansøgning.

Søg om tilskud til pasning af eget barn

Få svar på dine spørgsmål

Du kan modtage tilskud til pasning af egne børn i en periode på minimum 8 uger og maksimalt et år. Hvert barn kan modtage ét tilskud, og der kan maksimalt udbetales tre tilskud til samme husstand. Det er ikke muligt at søge om tilskud med tilbagevirkende kraft. Din ansøgning kan tidligst blive godkendt fra ansøgningsdatoen.

Der kan alene gives ét tilskud pr. barn og kun i et tidsrum, der holder sig inden for de fastsatte minimums- og maksimumsgrænser. Tilskuddet tildeles det enkelte barn for en sammenhængende periode, der holder sig inden for de fastsatte tidsgrænser. Der kan således ikke tildeles flere tilskud til det samme barn. Det gælder også i tilfælde, hvor de enkelte tilskudsperioder tilsammen udgør den maksimale periode på et år.

Fra 1. januar 2024 er det månedlige tilskud:

  • 7.186. pr. barn pr. måned i alderen 0-2 år.
  • 5.267 kr. pr. barn pr. måned i alderen 3-5 år.

Tilskuddet udbetales bagudrettet den sidste hverdag i måneden.

For at være berettiget til tilskud til pasning af egne børn skal en række betingelser være opfyldt:

  • Du kan kun få tilskud til at passe dit eget barn, hvis dit barn er i alderen 24 uger og frem til skolestart. Du må ikke samtidig benytte andre dagtilbud eller modtage tilskud til privat pasningsordning.

  • Du kan ikke samtidig modtage offentlig overførselsindkomst (eksempelvis barselsdagpenge, orlovsydelse, kontanthjælp, førtidspension og SU) eller have en arbejdsindtægt, hvis du vil søge om tilskud til pasning af dit eget barn.

  • Du skal være opmærksom på, at tilskuddet til pasning af egne børn har indvirkning på din ægtefælle, hvis han/hun modtager kontanthjælp.

  • Vi kan kun udbetale tilskud til pasning af dit eget barn til dig, når du bor i Hjørring Kommune og har opholdt dig i Danmark, Grønland eller Færøerne i syv ud af de seneste otte år (gælder dog ikke for dig, hvis du er berettiget til ydelsen efter EU-retten).

  • Du skal dokumentere tilstrækkelige danskkundskaber svarende til minimum 9. klasses afgangseksamen til at kunne udvikle dit barns dansksproglige kompetencer.

  • Den korteste periode, du kan få tilskud, er otte uger. Du kan højst få tilskud i et år - Der er mulighed for at dele tilskudsperioden for samme barn op mellem forældrene

  • Din familie kan modtage tilskud til i alt tre børn enten samtidigt eller i forskudte perioder (det samlede tilskud pr. husstand kan dog ikke overstige dagpengemaksimum). Du kan altså ikke få tilskud til mere end tre børn.

Ring til os

Tal med en medarbejder i dagtilbudssekretariatet

 

72 33 37 00

Skriv til os

Send en e-mail til dagtilbud@hjoerring.dk
'Skriv sikkert' hvis din henvendelse
indeholder personfølsomme oplysninger

Skriv sikkert

Telefontid

Mandag - tirsdag kl. 10.00 -12.00
Torsdag kl. 13.00 til 15.00

Se lukkedage