Private pasningsmuligheder

Privat pasning er et alternativ til de offentlige dagtilbud.

Du kan frit vælge imellem at bruge en privat børnepasser eller en plads i en kommunal institution. Privat børnepasning kan bruges af børn i alderen fra 24 uger til 6 år.

Kontakt Dagtilbuds-sekretariatet 

Se åbningstider og kontaktoplysninger

Tilsyn private institutioner og private pasningsordninger

Mette Vang
Tilsynskonsulent

Private pasningsordninger

Merete Sørensen
Tilsynskonsulent