Opret en privat pasningsordning

Ønsker du at oprette en privat pasningsordning eller er du allerede godkendt som privat pasningsordning, kan du her på siden finde en række relevante blanketter og informationer.

Alle private pasningsordninger skal godkendes, og der føres løbende tilsyn med ordningen.

Ansøg om at oprette en privat pasningsordning

Få svar på dine spørgsmål

Kommunen skal godkende den enkelte private passer og pasningsordningens fysiske rammer for at sikre, at de fysiske rammer er forsvarlige i forhold til at varetage pasningen af små børn, og at den private passer har de nødvendige personlige kvalifikationer for at varetage opgaven. Hjørring Kommune indhenter straffeattest og børneattest. Kommunen skal også godkende de økonomiske forhold i alle pasningsaftaler med private passere.

Der findes forskellige muligheder for at etablere en privat pasningsordning. Valget af pasningsform vil få betydning for, hvilke lovgivningsmæssige krav og betingelser der gør sig gældende.

Ønsker du/I at oprette en privat pasningsordning i egen bolig, hvor der er bopælsadresse på pasningsstedet, godkendes der efter dagtilbudsloven.

  • Send din online ansøgning (ansøgning findes her på siden).
  • Efter modtagelse af din/jeres ansøgning, vil tilsynsteamet tage kontakt pr. telefon, for at aftale besøg i dit/jeres hjem.
  • På besøget vil tilsynsteamet vurdere om hjemmet er egnet til små børn, vurdere dine personlige kvalifikationer i forholdt til pasning af små børn samt redegøre for sikring af hjemmet.
  • Efter besøget udarbejder tilsynsteamet en samlet vurdering om du og dit hjem kan godkendes og du vil få besked herom.
  • Inden endelig godkendelse, indhenter Kommunen samtykke til straffe- og børneattest på ansøger, samt børneattester på alle der har bopæl på adressen og er over 15 år.
  • Når alle attester er godkendt, vil tilsynsteamet kontakte dig for at lave en aftale om endelig godkendelse af dit hjem. 
  • Tilsynsteamet vil ud fra en samlet vurdering af ansøger, attester og besøg tage endelig stilling til om ansøger kan godkendes.
  • Du vil efterfølgende modtage et godkendelsesbrev.

Ønsker du at oprette en privat pasningsordning uden for egen bolig, ønsker at have en ansat eller etablere dig i fællesskaber med andre passere, godkendes der efter dagtilbudsloven og der skal samtidig ansøges om bygningstilladelse.

  • Godkendelsesproceduren er som beskrevet ovenfor.
  • Derudover kræver det en bygningstilladelse fra Kommunen. Har du spørgsmål kan Team Byggeri kontaktes på e-mail byggeri@hjoerring.dk eller på tlf. 72 33 65 70.

Har du/i et halvt år efter godkendelsen, ikke fået indskrevne børn i pasningsordningen, vil en fra tilsynsteamet komme på besøg i hjemmet, for at sikre, at de forhold du/I blev godkendt på fortsat er intakte. Efter 1 år uden indskrevne børn bortfalder godkendelsen.

Du/I har som privat pasningsordning altid ansvaret for, at de nødvendige myndighedskrav og godkendelser foreligger inden opstart.

I henhold til dagtilbudsloven skal ordene "privat pasningsordning" indgå i navnet på alle private pasningsordninger.

Det betyder, at ordene "privat pasningsordning" skal anvendes som betegnelse for alle private pasningsordninger i alle offentlige sammenhænge.

Dette krav indebærer, at det tydeligt fremgår på eksempelvis din hoveddør, hjemmeside og brevpapir, at det er en privat pasningsordning.

Det er den private børnepassers ansvar, at de vikarer der bruges i ordningen er godkendt af Dagtilbudssekretariatet, Hjørring Kommune.

Søg om at blive vikar i en privat pasningsordning

Erklæring om ændring i lønnen vedrørende privat pasningsordning

Hundeseddel 

Børnelinealen er et værktøj, hvor du som fagperson kan få hjælp til at vurdere om et barn er i trivsel, og hvilke handlemuligheder du har.

Børnelinealen

Trivselsforum er et tilbud til dagplejere, private pasningsordninger og forældre med børn på 0 til 3 år, der oplever bekymring for barnets trivsel eller udvikling.

Trivselsforum 0 til 3 år

Kontakt

Ring eller skriv til Dagtilbudssekretariatet

 

Kontakt Dagtilbudssekretariatet

Kontakt

Tilsynskonsulent Merete Sørensen 
 

Kontakt

Tilsynskonsulent Mette Vang Hansen