Familievejlederordning

Familievejlederordning er et tilbud til dig, der er blevet forælder til et nyfødt barn med en betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller til dig, der er forælder til et barn mellem 0- 18 år, hvor funktionsnedsættelsen konstateres under barnets opvækst.

Om tilbuddet

Familievejlederordningen er uforpligtende vejledning om, hvilke muligheder og rettigheder, der findes i Hjørring kommune i forhold til jeres barns diagnose. Familievejlederen har tavshedspligt, og der bliver ikke oprettet nogen sag på barnet. Familievejlederen har ingen kompetence til at træffe beslutninger og er derfor alene et tilbud til jer om rådgivning. I kan henvende jer, så snart det er konstateret, at jeres barn har et handicap. Det kræver ingen henvisning at benytte tilbuddet. Du har ret til 1-2 samtaler med familievejlederen.

Tid og sted

Kurset foregår primært på Familiehuset Kløvergården. Tidspunkter aftales individuelt.

 

Kontakt

 Familievejleder Gitte Klausholm 

41 93 72 17

Kontakt

Familievejleder Line Walther 

41 93 76 55 

 

Åbningstider

 Hverdage mellem 8.00 - 14.00