Økonomisk støtte

Her kan du læse om, hvilke muligheder der er for økonomisk kompensation, når du har et barn med funktionsnedsættelse.

 

Som familie til et barn med funktionsnedsættelse kan I have udgifter ved forsørgelsen, som andre børnefamilier ikke har. I kan som forældre også være nødsaget til at arbejde mindre for at varetage jeres barns behov. I Lov om Social Service er der givet mulighed for, at I som familie kan blive økonomisk kompenseret.

 

Kompensationen for udgifterne skal medvirke til at:

• jeres familie kan leve så normalt som muligt uanset jeres barns funktionsnedsættelse.
• hindre, at jeres barns funktionsnedsættelse forværres eller får andre og mere alvorlige følger.
• forebygge, at børn med funktionsnedsættelse unødigt anbringes på institution eller lignende.

Følgende er nogle af de muligheder, der findes for at søge kompensation:

• dækning af merudgifter ved forsørgelse af barnet i hjemmet.
• dækning af tabt arbejdsfortjeneste.
• sygedagpenge i forbindelse med pasning og ledsagelse af alvorligt syge børn.
• orlov til pasning af et barn, som er alvorligt syg eller i terminalfasen.