Psykiatriteam Børn og Unge – et koordinerende tilbud til familier

Psykiatriteam Børn og Unge er et koordinerende tilbud om vejledning til familier med børn og unge i alderen 6 til 18 år, der har bekymrende psykiske udfordringer, er under udredning i psykiatrien eller har en psykiatrisk diagnose, som påvirker barnet/den unges trivsel og udvikling.

For at søge om vejledning skal du udfylde den digitale kontaktformular, som du finder her på siden. Kontaktformularen kan udfyldes af forældre, psykiatri eller andre fagpersoner. Vær opmærksom på, at hvis du ikke er forældremyndighedsindehaver, kræves samtykke fra begge forældre for at rette henvendelse til Psykiatriteamet.

Søg om vejledning ved Psykiatriteam børn og unge

 

Læs om tilbuddet

Psykiatriteamet Børn og Unge kan vejlede og hjælpe jeres familie med at koordinere, skabe struktur og overblik i de forskellige indsatser og muligheder, der er omkring barnet/den unge.

Det kan f.eks. være guidning i kontakten til psykiatri, skole, kommune og frivillige organisationer og andet. Målet er at styrke livsmestringen og forebygge alvorlige psykiske problemer i voksenlivet ved at tilbyde en guidende og støttende hånd både til barnet/den unge og forældrene. Herved opnår barnet/den unge sin positive destination.

Positiv destination er et begreb fra Ungegarantien, som vi er en del af, og er defineret således:

  • Det betyder, at den enkelte unge opnår en drøm om “mit gode liv”.
  • Det betyder også, at de unge får viden om hvilke næste skridt, de skal tage for at bringe dem på rette vej i forhold til job og uddannelse.
 

I bliver tilknyttet en Familieguide, der sammen med jer guider og koordinerer mellem fagpersoner, både kommunale, regionale og frivillige tilbud, som I samarbejder med.

Familieguiden overtager aldrig sagen fra øvrige professionelle.

Kontakten til Psykiatriteamet vil være forskellig fra familie til familie, da det tilrettelægges individuelt og aftales med jer. Derfor vil dette for nogen betyde en kortere kontakt, hvor vi guider videre til rette instans, og for andre en længerevarende kontakt.

Vi samarbejder bredt med aktører som f.eks. psykiatri, skole, uddannelsesinstitutioner, vejledere og andre forvaltninger for at arbejde i fællesskab om barnets/den unges trivsel og udvikling mod en positiv destination.

Kontakt

Ring eller skriv til Psykiatriteam Børn og Unge

Gå til kontaktoplysninger