Handicappedes rettigheder ved valg

Vi tilbyder på alle valgsteder stemmerum, som er velegnet til handicappede med god plads til kørestol og indrettet med hjælpemidlerne lup, led-lampe og en sort tyk pen.

Særlige forhold ved valgstedet Højene Hallen

På valgstedet i Højene Hallen vil et stemmerum endvidere være indrettet med hæve-/sænkebord samt et forstørrelsesapparat med en skærm af typen CCTV (Closed Circuit Television), hvor skriftstørrelse, kontraster og lysstyrke kan reguleres af dig.

Flytning af valgsted

Vurderer du, at et valgsted er bedre egnet for dig end det valgsted, du hører til, kan du søge om at blive overflyttet, så du kan stemme dér på valgdagen.

Ved valget til Europa-Parlamentet den 9. juni 2024 skal du søge om at skifte valgsted senest kl. 12 fredag den 31. maj 2024 hos kommunen. Du kan tidligst søge søndag den 12. maj 2024. 

Ansøg om flytning af valgsted

Ansøgningen skal sendes/indleveres til Hjørring Kommune, springvandspladsen 5 eller sendes digitalt:

Send sikkert uden Login

Stemmeafgivning og hjælpemidler

Læs informationsfolder om, hvordan du kan få hjælp til at stemme ved Europa-Parlamentsvalget søndag den 9. juni 2024.

Download informationsfolder

Læs mere

Har du brug for hjælp til at sætte dit kryds eller få forklaret stemmesedlen mv., eksempelvis fordi du er svagtseende eller har et handicap m.v., har du 3 muligheder for at få hjælp:

  1. Du kan få hjælp af 2 tilforordnede vælgere eller valgstyrere på valgstedet. 
  2. Du kan få hjælp af en person, du selv har valgt, i stedet for den ene tilforordnede vælger eller valgstyrer. Du vil så få hjælp af den person, du selv har valgt, sammen med en tilforordnet vælger eller valgstyrer. 
  3. Du kan også få hjælp til at stemme alene af en person, du selv har valgt, dvs. uden medvirken af en myndighedsperson (en valgstyrer eller tilforordnet vælger). Dog er det en betingelse, at du udtrykkeligt og utvetydigt over for en valgstyrer eller tilforordnet vælger tilkendegiver, at du alene ønsker hjælp af den person, du selv har udpeget. Endvidere er det en betingelse, at dit ønske om alene at få hjælp af den person, du selv har udpeget, er begrundet i en umiddelbart konstaterbar eller dokumenterbar fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Hvis du ikke kan komme ind i stemmelokalet, eksempelvis på grund af handicap eller nedsat førlighed, kan du bede om at stemme umiddelbart uden for stemmelokalet. Det kan fx være i din bil. Også dette vil de tilforordnede vælgere eller valgstyrerne hjælpe med.

Når du stemmer, kan du benytte de hjælpemidler, der stilles til rådighed.

Kommunerne skal stille en række hjælpemidler til rådighed på valgstederne. Det drejer sig bl.a. om en sort pen med en tykkere stregtykkelse til brug for afkrydsning af stemmesedlen, en ikke-håndholdt lup samt en ikke-håndholdt LED-lampe.   

Endvidere skal der på mindst ét valgsted i hver kommune være et bord, der kan reguleres i højden samt et forstørrelsesapparat med en skærm af typen CCTV.

Du kan læse mere om hjælp til stemmeafgivningen på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside.

Du skal som udgangspunkt stemme på det valgsted, du hører til. Men hvis du har nedsat førlighed eller har et handicap, der gør, at du bedre kan stemme på et andet valgsted end det, du er tilknyttet, kan du søge om at stemme på et andet valgsted i kommunen. Det kan fx være, at der er et andet valgsted, der har bedre tilgængelighed eller er lettere at komme til med offentlig transport. 

Hvornår skal du søge om at skifte valgsted

Du skal søge din kommune senest 8 dage før valgdagen. Hvis 8 dage før valgdagen er en lørdag eller en søndag, rykkes fristen frem til den sidste hverdag før fristens udløb. du kan tidligst søge om at skifte valgsted 4 uger før valgdagen. 

Indhold leveret af Borger.dk

Kontakt Borgerservice

Ring til os, skriv til os eller bestil tid i borgerservice

Se vores åbningstider og kontaktinfo