Hvem kan stemme?

Valg til Europa-Parlamentet afholdes hvert femte år. Det næste valg afholdes søndag 9. juni 2024.

Læs mere

Du kan stemme til Europa-Parlamentsvalg, hvis du:

  • er dansk statsborger, er fyldt 18 år og bor i Danmark
  • er dansk statsborger, er fyldt 18 år og bor i en af de øvrige EU-medlemsstater (kræver ansøgning)
  • er statsborger i en af de øvrige EU-medlemsstater, er fyldt 18 år og bor i Danmark (kræver ansøgning).

Pr. 1. juli 2016 har personer, der er umyndige, fået ret til at stemme ved Europa-Parlamentsvalg.

Du må kun stemme til Europa-Parlamentsvalg i én medlemsstat. Hvis du ikke er dansk statsborger og bor i Danmark, og du vil stemme ved valget i Danmark, må du derfor ikke samtidig stemme til valget i dit hjemland (eller nogen anden medlemsstat). 

Følgende personer har ikke valgret ved valg til Europa-Parlamentet:

  • udlændinge, der er udvist ved endelig dom (efter udlændingelovens §§ 22-24 eller 25 c), og
  • udlændinge, der er udvist ved endelig afgørelse (efter udlændingelovens §§ 25-25 b).

Er du dansk statsborger, og bor du i et andet EU-land, kan du enten stemme til Europa-Parlamentsvalget i det land, du bor i, eller i Danmark. 

Ansøgningen skal indgives eller sendes pr. mail til Københavns Kommunes Folkeregister.

Hvornår skal du søge?

Det er ikke en tidlig frist for at ansøge om at stemme til valget i Danmark. Afgørelsen gælder dog kun i 2 år. Du skal derfor ansøge om det forud for hvert valg, du vil stemme til i Danmark.

Fristen for at komme på valglisten til Europa-Parlamentsvalget i Danmark i 2024 er den 24. maj 2024. Du skal derfor søge i god tid, så Københavns Kommune kan nå at træffe en afgørelse senest fredag den 24. maj 2024. 

Hvis du er optaget på folketingsvalglisten som udlandsdansker, kan du også stemme til Europa-Parlamentsvalg i Danmark. I denne situation behøver du derfor ikke at ansøge særskilt om at stemme til Europa-Parlamentsvalg i Danmark. 

Du kan læse mere om valgret for danskere bosat i et andet EU-land - herunder om folketingsvalglisten - på Idenrigs- og Sundhedsministeriets valghjemmeside. 

Hvis du er statsborger i et andet EU-land og bor i Danmark, kan du selv vælge, om du vil stemme til Europa-Parlamentsvalget i Danmark eller i det land, hvor du er statsborger.

Du har også ret til at stille op til valget i Danmark. 

Du kan læse mere på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: 

Indhold leveret af Borger.dk

Kontakt Borgerservice

Ring til os, skriv til os eller bestil tid i borgerservice

Se vores åbningstider og kontaktinfo