Ophængning af valgplakater

Når du skal sætte en valgplakat op i forbindelse med kommunalvalg, folketingsvalg, EU-valg eller folkeafstemninger, er der en række regler, du skal følge.

En valgplakat i vejlovgivningens forstand er en valgagitatorisk meddelelse på en vejrbestandig plade, der ikke er større end 0,8 m2. Valgplakaten skal altid være forsynet med navn, adresse, telefonnummer og e-mail på den person eller det parti, der har iværksat ophængningen.

Det kræver ikke forudgående tilladelse at ophænge en valgplakat, og partiet eller kandidaten skal blot overholde gældende regler for ophængningen. Opsætning af valgplakater på private fællesveje på landet kræver dog altid tilladelse fra vejejer.

Valgplakater må ophænges fra lørdag den 18. maj kl. 12.00 og skal tages ned senest mandag den 17. juni ved døgnets afslutning.

På vejdirektoratets side kan du finde mere information om opsætning af valgplakater. Samtidig kan du læse mere om lovgivningen på området.

Gå til vejdirektoratets hjemmeside

Valgplakater på valgsteder på valgdagen

På datoen for et valg skal alle valgplakater være fjernet på valgstedernes matrikler. Det er kandidaternes ansvar at plakater, der er ophængt ved et afstemningssted, er fjernet inden valgdagens begyndelse.

Oversigt over valgstedsmatrikler

Ring til os

Park & Vej

72 33 68 40

Skriv til os

Park og vej

materielgaarden@hjoerring.dk