Digital Post til virksomheder og foreninger

Erhverv Borgerservice

Du er forpligtet til at modtage digital post fra det offentlige, hvis du har en virksomhed og et CVR nummer. 

I Digital Post modtager alle virksomheder, foreninger mv. med et CVR-nummer post fra offentlige myndigheder.

Allerede når CVR-nummeret er oprettet, vil I modtage al post fra det offentlige i Digital Post. Digital Post er lovpligtigt, men under særlige omstændigheder er det muligt at blive fritaget. 

Virksomheder og foreninger læser Digital Post på Virk.dk 

Læs mere om Digital Post på Virk.dk

 

Fritagelse for Digital Post - Erhverv

Kan min virksomhed eller forening blive fritaget for Digital Post?


En virksomhed kan kun kan kun blive fritaget, hvis det ikke er muligt at få etableret en internetforbindelse med en beregnet downstreamhastighed på mindst 512 kbit/s (0,5Mbit/s) via fastnet eller trådløst for max. 3.000 kr. på virksomhedens hjemstedsadresse. Det vurderes at mindre end 1000 virksomheder på landsplan opfylder dette krav, og disse vil typisk ligge i landområder.

Vi forventer, at det kun er ganske få virksomheder i landområderne, der kan fritages i Hjørring Kommune.

Hvis virksomheden alligevel ønsker at anmode om fritagelse, er det vigtigt at virksomhederne først læser vejledning om fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer fra Digital Post.

Virksomheder kan anmode om fritagelse i den kommune, hvor virksomheden har adresse. Selve anmodningen skal ske ved personligt fremmøde i Borgerservice Hjørring.


Det er altså ikke muligt at sende en ansøgning til kommunen. Anmodning kan kun ske via en tegningsberettiget for virksomheden eller en fuldmagtshaver udpeget af en tegningsberettiget. For at anmodningen kan behandles skal følgende blanket udfyldes

Blanket til fritagelse for Digital Post Erhverv

Bemærk at hvis anmodningen sker via en fuldmagtshaver, skal en tegningsberettiget for virksomheden udfylde dele af blanketten til anmodning om fritagelse, før det personlige fremmøde.