Digital Post til virksomheder og foreninger

Erhverv Borgerservice

Du er forpligtet til at modtage digital post fra det offentlige, hvis du har en virksomhed og et CVR nummer. Det foregår 100 procent sikkert. 

Digital Post er en sikker digital postløsning til offentlige myndigheder, borgere og virksomheder. Den digitale post sendt via løsningen har samme retsvirkning som papirbreve sendt med almindelig post. Det er derfor din virksomheds ansvar at tjekke sin offentlige digitale postkasse, så virksomheden ikke går glip af vigtige meddelelser og tidsfrister fra det offentlige. Din virksomheds digitale postkasse er aktiv, når virksomheden har modtaget et CVR-nummer.

Opsætning og adgang til Digital Post

I forbindelse med etableringen af din virksomhed, får virksomheden automatisk tildelt en digital postkasse til post fra offentlige myndigheder. Du kan altid tilgå din virksomhedspostkasse på Virk.dk

Du skal logge ind med NemID for at læse din post.

  • Har du en personligt ejet virksomhed, så kan du bruge dit private NemID.
  • Har du en mellemstor virksomhed, en stor virksomhed eller en forening, så skal du brug en medarbejdersignatur.

Her kan du undersøge, om du kan bruge dit private NemID

Her kan du læse mere om og bestille en NemID medarbejdersignatur

Hvis du som den første i virksomheden bestiller en NemID medarbejdersignatur, bliver du automatisk NemID administrator og skal fremover godkende andre af virksomhedens medarbejdere, der skal have adgang til dens offentlige digitale postkasse.

Fritagelse for Digital Post - Erhverv

Kan min virksomhed eller forening blive fritaget for Digital Post?


En virksomhed kan kun kan kun blive fritaget, hvis det ikke er muligt at få etableret en internetforbindelse med en beregnet downstreamhastighed på mindst 512 kbit/s (0,5Mbit/s) via fastnet eller trådløst for max. 3.000 kr. på virksomhedens hjemstedsadresse. Det vurderes at mindre end 1000 virksomheder på landsplan opfylder dette krav, og disse vil typisk ligge i landområder.

Vi forventer, at det kun er ganske få virksomheder i landområderne, der kan fritages i Hjørring Kommune.

Hvis virksomheden alligevel ønsker at anmode om fritagelse, er det vigtigt at virksomhederne først læser vejledning om fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer fra Digital Post.

Virksomheder kan anmode om fritagelse i den kommune, hvor virksomheden har adresse. Selve anmodningen skal ske ved personligt fremmøde i Borgerservice Hjørring.


Det er altså ikke muligt at sende en ansøgning til kommunen. Anmodning kan kun ske via en tegningsberettiget for virksomheden eller en fuldmagtshaver udpeget af en tegningsberettiget. For at anmodningen kan behandles skal følgende blanket udfyldes

Blanket til fritagelse for Digital Post Erhverv

Bemærk at hvis anmodningen sker via en fuldmagtshaver, skal en tegningsberettiget for virksomheden udfylde dele af blanketten til anmodning om fritagelse, før det personlige fremmøde.