Hjørring Kommunes Kunstudvalg

Kunstudvalget har til opgave at formidle kunstnerisk udsmykning i Hjørring Kommune.

Dette kan ske ved indkøb af kunstværker til opstilling/ophængning på egnede steder og pladser, hvor mange mennesker færdes. Kunstudvalget kan endvidere yde tilskud til udsmykning af offentlige institutioner og private foretagender.

Derudover er det kunstudvalgets opgave på anden vis at formidle kunstnerisk udsmykning i Hjørring Kommune med det formål, at inspirere indbyggerne i Hjørring Kommune. Ønsker andre parter at udsmykke det offentlige rum, skal projektet forud godkendes af kunstudvalget.

Kunstudvalget består af 9 medlemmer (gældende for byrådsperioden 2022-2025):

  • 2 medlemmer udpeget blandt medlemmerne af Hjørring Byråd (Søren Smalbro, Børge Bech)
  • 5 medlemmer udpeget af Hjørring Byråd efter indstilling fra Økonomiudvalget (Troels Bidstrup Hansen, Dorthe Hovaldt, Henrik Jørgensen, Jørgen Bing, Laila Zielke)
  • 1 medlem fra Vendsyssel Kunstmuseum (Sine Kildeberg)
  • 1 medlem fra Kunstbygningen i Vrå - Engelundsamlingen (Signe Højmark)

 

Kontakt

Troels Bidstrup Hansen
Formand for Hjørring Kommunes kunstudvalg