Ungdomsuddannelser i Hjørring

Du har mange muligheder for at få råd og vejledning, når du skal vælge uddannelse.

Få råd og vejledning til at vælge uddannelse

Læs mere

Uddannelsestilbud til unge med særlige behov.

Særligt tilrettelagt uddannelse (STU) er en treårig ungdomsuddannelse efter folkeskolen til unge med særlige behov. Det kan f.eks. være so­cio-emotionelle vanskeligheder, ADHD, udviklingshæmning, autisme eller tilknytningsforstyrrelser.

For at være i målgruppen skal du desuden have afsluttet folkeskolen eller tilsvarende og være under 25 år.

Læs mere om STU her