Grøn Guide

Den grønne guide vejleder om grøn adfærd i vores måde at leve, bo, bruge og forbruge på. 

Som Grøn Guide arbejder jeg for at gøre det bæredygtige valg til det lette valg.

Jeg vil hellere formidle det gode eksempel frem for den løftede pegefinger og vise, at den enkeltes indsats nytter. Det er nemlig i fællesskab, at vi flytter os fra holdning til handling.

Aktiviteterne er fokuseret omkring klima, miljø, natur og hvordan vi påvirker dem vores hverdag. Jeg tror på, at viden, fællesskab og engagement går hånd i hånd.

Det man holder af, passer man på

FN’s 17 verdensmål har sat kursen for en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten vi bor på.

Som Grøn Guide arbejder jeg for, at Hjørring Kommune er miljømæssig, socialt og økonomisk bæredygtig.

Har du spørgsmål om klima, miljø og bæredygtighed, eller har du idéer til nye grønne aktiviteter, så kontakt mig gerne.

Foreningen Grøn Guide

Grøn Guide er organiseret som en forening med medlemmer og bestyrelse.

Foreningens medlemmer kan være foreninger, institutioner, virksomheder og private.

Vil du være med? Så kontakt den grønne guide.

Foreningens formål er at arbejde med oplysning, og at iværksætte og deltage i projekter i Hjørring Kommune omkring:

  • klimaforandringer og vedvarende energi
  • en mere bæredygtig husholdningsadfærd ud fra en kredsløbstankegang, herunder især
  • sundere fødevarer og miljømæssigt bedre kostvaner, og
  • håndtering af affald (både fast og flydende) og forbrug af vand og energi som naturligt afledte elementer
  • miljømæssigt bæredygtigt byggeri og transport, samt
  • naturbeskyttelse og –benyttelse

 

Billedet viser Grøn Guide Nanna Schultz Andersen

GRØN GUIDE

Nanna Schultz Andersen

Tlf. 41 93 60 59

nsa@hjoerring.dk

Følg mig på Instagram

Billedet viser logo for den grønne guide