Bliv CoastSnapper!

Kystlinjen er aldrig i ro. Tag et foto og hjælp os med at forstå og bevare den foranderlige kyst til de næste generationer.

Kysten er i evig forandring. Vinterstorme skyller sandet udad. Sommerbølger bærer det ind på stranden igen.

Med mobilen og CoastSnap kan vi i fællesskab overvåge og vise store og små forandringer på kysten.

Billedet viser CoastSnapper stationer i Hjørring Kommune
Billedet viser, hvor CoastSnapper stationerne er placeret i Hjørring Kommune.

Der er opstillet ti CoastSnap-stationer på fem forskellige lokaliteter i Hjørring Kommune. To på hvert sted, så vi overvåger stranden i begge retninger.

Formålet er at overvåge kysternes og deres udvikling med hjælp fra de mange daglige besøgende ved kysterne. Alle, der besøger kysterne, kan ved bare at tage et mobilfoto bidrage til en systematisk indsamling af oplysninger om kystens udseende og udvikling.

Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Kystdirektoratet og Hjørring Kommune med henblik på at afprøve et nyt værktøj til overvågningen af kysterne. Det er de første stationer der sættes op i Danmark. Foreløbigt er der tilladelse til at afprøve værktøjet i fem år, men bliver forsøget en succes, vil kommunen søge at forlænge det.

Kysterne i Hjørring Kommune er godt sted at afprøve værktøjet. Vi har nogle af landets mest spektakulære kyststrækninger med landets højeste erosionsrater og masser af naturlig dynamik. Kyster og strande forandrer sig konstant.

Stationerne er placeret, så de dækker kommunens kyster bredt. Der er to stationer hvert sted for at dokumentere strækningen i begge retninger. Der er strækninger med fast kystbeskyttelse, strækninger med sandfodring som kystbeskyttelse og der er strækninger, hvor kun naturens kræfter råder.

Vores kyster er velbesøgte, både af lokale og turister, og de besøgende kommer der hele året og i alt slags vejr. Vi håber derfor at de mange besøgende vil tage fotos og bidrage til projektet.

Du bidrager ved at tage et billede med din mobiltelefon gennem de opstillede fotostationer og indsende det til hjemmesiden CoastSnap.

Gå til CoastSnap her

Sådan gør du:

  1. Sæt din mobil i holderen på træpælen og tag et billede.
  2. Scan QR koden på pælen og upload dit billede.

Når fotos tages fra præcis det samme sted, kan vi opnå meget præcise oplysninger om kyststrækningen. Tages der ofte fotos fordelt over hele året og i al slags vejr, kan vi over tid samle oplysninger nok til at dokumentere udviklingen af kysten og stranden.

Alle, der bidrager med fotos, har samtidig selv mulighed for at følge områderne ved gå ind på CoastSnap og se de fotos andre har taget.

Der er også udviklet en app til CoastSnap. Den er gratis og tilgængelig til både Android og IOS. Du kan også tage fotos via appen og uploade til CoastSnap. Med appen kan du nemt følge med i, hvad andre lægger ind af fotos fra dine favoritsteder.

CoastSnap er tænkt som et supplement til de eksisterende opmålinger og øvrig fotodokumentation, der laves af kysterne. Der foretages dog kun begrænsede opmålinger.

Kystdirektoratet opmåler kysten langs en række vestkystlinjer, som går langs den jyske vestkyst fra Skagen til Rømø. I Nordjylland foretages opmålingen hvert 4. år i gennemsnit. Derudover er der tilgængelige luftfotos årligt og satellitfotos ugentligt, der kan dokumentere kystens udseende.

Hjørring Kommune har lavet et digitaliseringsprojekt ved Tversted med henblik på at analysere den dynamik, der forandrer kysten her.

I første halvår af 2023 havde en studentermedhjælp til opgave at indtegne eller digitalisere kystlinjer, vegetationsgrænse og placeringen af revle fra alle de tilgængelige luftfotos og satellitfotos i et GIS-program.

Formålet var skabe datafiler til brug for nærmere analyse af, om kysten forandrer sig i et fast mønster og med et forudsigeligt tidsforløb. Foreløbig analyseres vi stadig på data i samarbejde med Kystdirektoratet.

Vi forventer at nå de første delresultater i løbet af efteråret 2023.

Kontakt

Christina Weidick Kærsgaard
Kystmedarbejder
Billedet viser CoastSnap skiltet