Skovrejsning

Ønsker du at etablere skov?

Så finder du her nedenfor anmeldelsesskemaet for skovrejsning, samt skemaet for screening for VVM-pligt. 

Anmeldelsesskema Screeningsskema

Ved anmeldelse af skovrejsning, fremsendes de to skemaer, samt kortbilag der viser, hvor det ønskes at etablere skovparceller på din ejendom.

I anmeldelsesskemaet, må der gerne kommenteres på:

  • Om der i projektet vil blive gjort brug af sprøjtning og gødskning
  • Om det planlægges at dybpløje ifm. anlæggelse af skovarealet
  • Træarts valg for parcellerne, - nål/løv

En evt. tilladelse til skovrejsning er gældende i 5 år. 

 

Kontakt

Team Natur