Skal du flytte jord?

Du skal anmelde flytning af jord fra kortlagte grunde, vejmatrikler, byzoner og grunde, hvor der er registreret lettere forurening.

Sådan anmelder du
Anmeldepligtig jord (fra områdeklassificeret areal, offentlig vejareal, kortlagt ejendom, forurenet jord) skal anmeldes på www.jordweb.dk

Skal du flytte jord fra de ovennævnte områder, skal der tages jordprøver ud fra kravene i jordflytningsbekendtgørelsen.

Jordprøverne skal du vedlægge anmeldelsen sammen med kort over, hvor jorden er opgravet og hvor jordprøverne er taget. Du skal også oplyse, hvor jorden skal flyttes til.

Kontakt evt. Team Miljø, og hør mere om kravene til prøveantal.

Gebyr vedr. jordflytning
Jf. krav i affaldsbekendtgørelsen opkræver Hjørring Kommune pr. 4. juni 2021 et gebyr på 494 kr. i timen (8,23 kr. pr. minut) for behandling af anmeldelser om jordflytning fra Erhverv.