Sundhedsprofil 2021

Sundhedsprofil 2021 er betegnelsen for befolkningsundersøgelsen  ”Hvordan har du det?”, der blev gennemført både nationalt og regionalt i starten af 2021.

I foråret 2021 blev der gennemført en landsdækkende undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt borgere over 16 år. Resultaterne af undersøgelse er blevet til Sundhedsprofil 2021. 

Sundhedsprofilen bygger på resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen ”Hvordan har du det?”, der blev gennemført i perioden 5. februar til 12. maj 2021. Undersøgelsen er gennemført i et samarbejde mellem Hjørring Kommune, Region Nordjylland og de øvrige nordjyske kommuner. Samtidig indgår undersøgelsen i en landsdækkende undersøgelse af sundhedstilstanden i Danmark, der laves i et samarbejde mellem regionerne, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed. 

Sundhedsprofilen findes i en national og en regional udgave. I Hjørring Kommune har vi desuden lavet en sundhedsprofil, der kun fokuserer på sundheden blandt borgere i Hjørring Kommune.  

Hjørring Kommunes sundhedsprofil er et afgørende vidensgrundlag i arbejdet med at planlægge og prioritere indsatser på sundhedsområdet i Hjørring Kommune ud fra de tendenser og behov, undersøgelsen viser.  

Undersøgelsen gennemføres hvert fjerde år og giver et øjebliksbillede af danskernes sundhed. Der er tidligere lavet sundhedsprofilundersøgelser i 2007, 2010, 2013 og 2017. 

Børnesundhedsprofil 2021 

I 2021 er der for anden gang også lavet en Børnesundhedsprofil, der er en spørgeskemaundersøgelse af sundheds- og trivselstilstanden blandt børn og unge i Hjørring Kommune.  

Du kan læse om undersøgelsen her

Sundhedsprofilen

2021