Gå- og sivegader

I Hjørring Kommune er der etableret gågader med tilhørende sivegader i Hjørring, Hirtshals og Løkken.

Ønsker du at bruge gågadearealet til forskellige formål, kan du søge om det her.

Hjørring Kommune har lavet regulativer, som danner rammerne for, hvordan gågadeområderne må bruges. Formålet er at udvikle et pænt og levende bymiljø i kommunens gågader.

For Hirtshals gælder Gågaderegulativet.

Se Gågaderegulativet her

For Hjørring og Løkken er der efterfølgende vedtaget nye regulativer. Det er planen på sigt, at Gågaderegulativet skal ændres, da det i nuværende udgave stadig nævner Hjørring og Løkken selvom der i disse byer er vedtaget nye regulativer. 

For Hjørring gælder Cityguiden. 

Se Cityguiden her

For gågaderne i Løkken er der blevet vedtaget et nyt gågaderegulativ kaldet Den lille Gule for forretningsdrivende i Løkken.

Se Den lille gule her

Hvis du har brug for dispensation til kørsel i gågaderne, kan du søge om det her.

Søg om kørselsdispensation her

Skal du eller din forening afholde et arrangement i en af kommunens gågader?

Skriv til os her

Har du butik i en af gågaderne, bruger du typisk arealet ude foran din butik til enten udeservering eller udstilling af skilte og butiksvarer.

Det kræver en lejeaftale om benyttelse af det offentlige vejareal.

Ønsker du at leje vejareal i gågaderne, så skriv til vejogtrafik@hjoerring.dk