Forsikring og skader

Hvis du vil rejse erstatningskrav mod Hjørring Kommune, skal du kunne sandsynliggøre, at kommunen er skyld i den skade du har pådraget dig.

Det er vigtigt, at du sørger for grundig billeddokumentation af stedet, hvor du har fået en skade. Læs mere om det her.

I følge dansk ret skal der som hovedregel være noget at bebrejde en, før man er erstatningsansvarlig for noget man har gjort eller ikke gjort.

Man er altså erstatningsansvarlig, hvis man har handlet forsætligt eller uagtsomt.

For at kunne få erstatning er det dig, som den skadelidte, der skal bevise eller sandsynliggøre over for Hjørring Kommunes Forsikringsadministration, at skaden skyldes en handling eller undladelse fra Hjørring Kommunes eller kommunens medarbejderes side, og at denne handling/undladelse er årsag til skaden.

Sørg for at dokumentere dybden af hullet.

Det er vigtigt, at enden på måleinstrumentet kan ses og ikke stikker ned i underlaget.

Man skal tydeligt kunne se på billedet, hvilket mål niveauforskellen har.

Her er lagt et vaterpas på tværs af hullet. En pind eller lignende kan også bruges.

Hul med vaterpas

Det er vigtigt, at vi ud fra billedet kan vurdere HVOR skaden er sket.

Det kan være en rigtig god ide at vedhæfte et foto af et kort, hvorpå du har markeret, hvor hændelsen er sket - fx krak.dk.

Du kan også notere den præcise adresse.

Angiv skadesstedet

Det er også vigtigt, at vi kan se, om fx et hul er placeret midt i vejen eller i vejsiden. Derfor er det bedst, at du tager billeder lidt på afstand, så vi kan se omgivelserne.

Hul med vaterpas

Det er vigtigt, at vi kan se præcist mål på niveauforskellen på billedet.

Og at vi på billedet kan se, hvor fortovsflisen er lokaliseret.

Her er tommestokken lagt på den flise, der har forårsaget skaden.

Man kan desuden se bygninger i baggrunden og dermed nemt lokalisere flisen.

Billede af omgivelserne

Billede af niveauforskel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når du har billeddokumentationen omkring din skade på plads, kan du anmelde skaden til os.

OBS: Har du oplevet skader på personer og/eller ting i forbindelse med manglende snerydning på fortove hos private grundejere, skal du rette et eventuelt erstatningskrav direkte til grundejeren.

Anmeld hændelse med personskade her

Anmeld hændelse med skade på genstand/køretøj her

For at beskytte dine data, anbefaler vi, at du bruger vores selvbetjeningsløsning.