Dyrehold i byzonen

Der er forskel på, hvilke dyr du har mulighed for at holde, alt efter om du bor i byzonen eller i landzonen.

Det er ikke tilladt at holde svine-, kvæg-, fåre-, gede- og hestehold i byzone– og sommerhusområder. Det samme gælder for områder i landzone, der ved lokalplan er lavet om til boligformål eller blandet erhverv. 

Det er som udgangspunkt kun tilladt at holde høns, duer, prydænder, hunde og katte m.v. i byzonen.

I særlige tilfælde kan kommunen give en dispensation til eksempelvis børnehaver og rideskoler.

Læs mere om fuglehold i byzonen

Læs mere om dyrehold her

Kontakt

Team Miljø - Landbrug
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring

Gener fra dyrehold

Føler du dig generet af lugt, støv eller støj fra din nabos dyrehold, så prøv i første omgang at tage en snak med din nabo.

Får kommunen en henvendelse om gener fra et dyrehold, orienterer vi ejeren omkring det.