Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede område, herunder for:

 • Tildeling af ydelser efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats

 • Tildeling af dagpenge ved sygdom og barsel

 • Aktivering og revalidering

 • Tildeling af fleks- og skånejob og førtidspension

 • Integration af flygtninge og indvandrere

 • Udvalget varetager desuden ansvaret for jobcentret

Læs mere om udvalgets arbejde i beskæftigelsesplan 2023

Udvalgets møder ligger oftest kl. 14.00. 

Billede af Per Møller
1. Viceborgmester

Per Møller

Mobil: 40 81 65 31
Send en mail

Parti: Konservative (C)

Billede af Thomas Klimek
2. viceborgmester

Thomas Klimek


Mobil: 41 93 77 39
Send en mail

 

Parti: Socialdemokratiet (A)

Billede af Stefan Karlborg
Byrådsmedlem

Stefan Karlborg

Mobil: 41 93 77 52
Send en mail

Parti: Venstre (V)

Billede af Birgit Amtoft
Byrådsmedlem

Birgit Amtoft

Mobil: 41 22 39 13
Send en mail

Parti: Konservative (C)

Billede af Michael Engbjerg
Byrådsmedlem

Michael Engbjerg

Mobil: 41 93 77 48
Send en mail

Parti: Venstre (V)

Billede af Carsten Andersen
Byrådsmedlem

Carsten Andersen

Mobil: 41 93 77 42
Send en mail

Parti: Socialdemokratiet (A)

Billede af Arne Boelt
BYRÅDSMEDLEM

Arne Boelt

Mobil: 41 22 30 69
Send en mail

Parti: Socialdemokratiet (A)

*Bemærk

Email er IKKE sikker kommunikation

Hvis du vil give mig fortrolige/følsomme oplysninger, kan det ske personligt, pr. telefon eller via fysisk brev.

Når du skriver til mig  som byrådsmedlem, gælder reglerne i databeskyttelsesloven ikke. Det betyder bl.a., at du ikke kan gøre brug af de rettigheder, som fremgår af databeskyttelsesforordningen, herunder retten til at få indsigt i oplysningerne. Du skal desuden være opmærksom på, at din henvendelse til mig som byrådsmedlem IKKE anses for at være modtaget af Hjørring Kommune. I visse situationer vil jeg dog videreformidle din henvendelse til forvaltningen, men hvis du vil være sikker på, at de oplysninger, som du fremsender til mig, kommer til at indgå i en sag ved Hjørring Kommune, skal du skrive til kommunen via Digital Post fra borger.dk/virk.dk (sikker post) eller hjoerring@hjoerring.dk (usikker post). Det samme gælder, hvis du ønsker svar på din henvendelse fra Hjørring Kommune.

Spørgsmål til Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget - Kontakt

Jobcenteret

Mødedatoer i 2024

 • 8. januar
 • 5. februar 
 • 4. marts
 • 8. april
 • 22. april
 • 6. maj
 • 3. juni
 • 17. juni
 • 12. august
 • 2. september
 • 7. oktober
 • 4. november
 • 2. december