Landsbyforum

Landsbyforum

Landsbyforum er det samlende organ for landdistriktet i Hjørring Kommune.

Hvem er Landsbyforum?

Landsbyforum er omdrejningspunktet i samarbejdet mellem lokalsamfundene og Hjørring Kommune. Landsbyforum er samtidig dialogforum for byrådet. I Landsbyforum sidder i øjeblikket 16 repræsentanter fra Hjørring Kommunes landdistrikt, der samlet set repræsenterer Hjørring Kommunes landdistrikt. Poul Berg (tidligere Løkken-Vrå Kommune) er formand for Landsbyforum. Finn Østergaard (tidligere Løkken-Vrå Kommune, Gjurup) er næstformand.

Landsbyforums medlemmer

Du er altid velkommen til at kontakte Landsbyforums formand eller din lokale repræsentant, hvis du har spørgsmål.

Find mere information om de mange områder indenfor landdistriktsudviklingen i kommunen

Kontakt

Poul Berg
Formand

Dagsordner og referater

Mødedatoer i 2024

1. møde - Mandag d. 12. februar 2024

2. møde - Tirsdag d. 2. maj 2024

3. møde - Torsdag d. 29. august 2024

4. møde - Tirsdag d. 6. november 2024

Møderne afholdes kl. 19.00 på Rådhuset, hvis ikke andet er aftalt med Landsbyforum.