Støtteboliger i Fynsgade

Boliger til dig, der i dagtimerne har behov for socialpsykiatrisk støtte

Støtteboligerne i Fynsgade er 6 nyetablerede selvstændige lejemål fra 2006.

Lejemålene er tiltænkt dig, der i dagtimerne har behov for socialpsykiatrisk støtte og ønsker at bo tæt på ligesindede som også har behovet for i akutte situationer døgnet rundt at være tæt på støtte. Støtteboligerne har personaledækning i dag- og aftentimerne.

Boligerne er 2 værelses-lejligheder beliggende i et roligt boligområde i nærheden af Hjørring centrum, tæt på offentlig transport og i gåafstand til dagligvarebutikker. De er alle forskellige af indretning, men alle har udgang til egen terrasse og have.

Vi yder støtte og vejledning til:

  • Deltagelse i sociale samspil og aktiviteter
  • Botræning
  • Kommunikation
  • Udarbejdelse af handleplaner
  • Ledsagelse til læger, tandlæger o. lign.
  • Personlig hygiejne, fællesspisning m.m.
  • Indkøb, tøjvask, madlavning, rengøring, administration af økonomien m.m.

Som det det fremgår fra de overstående punkter, tilbyder vi en bred vifte af forskellige tilbud og aktiviteter. Vi tager først og fremmest udgangspunkt i den enkelte beboers behov for bostøtte og vejledning til opnå en hverdag med livskvalitet.

Udover det overstående, prioriterer vi også de pårørende højt. Et velfungerende samarbejde med pårørende er essentielt. Kontakten tilrettelægger vi efter beboernes og pårørendes behov. Der er jævnlig både telefonisk og skriftlig kontakt. Der inviteres 1 til 2 gange årligt til fest i forbindelse med sommer og evt. jul.

Vi er et tværfagligt personaleteam, bestående af pædagoger, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker og socialrådgivere. Vi gennemgår alle kontinuerlig efter- og videreuddannelser for derved hele tiden at opretholde og sikre, at vi arbejder ud fra tidens mest hensigtsmæssige arbejdsmetoder og teorier.

Vi sætter en stor pris på at møde hvert menneske med respekt, og vi tilstræber at skabe et miljø med tryghed og udfordringer, der giver plads til den enkelte beboers udvikling.

Vi lægger samtidig vægt på, at de personlige og faglige kompetencer skal have en forskellighed, der matcher borgernes behov. Det prioriteres med andre ord højt, at der gives en individuel tilrettelagt støtte, der giver tryghed, værdighed, trivsel og oplevelsen af succes.

Hvis du har en sindslidelse, er mellem 18 og 67 år, borger i Hjørring Kommune og ønsker at bo i en af støttelejlighederne, henvender du dig til en sagsbehandler ved Myndighed Handicap.

Sagsbehandleren udfærdiger sammen med dig en indstilling på baggrund af dine behov for støtte og vejledning i dagligdagen. Derefter har du muligheden for at besøge os og blive vist rundt og tale med personale og eventuelt beboere. Dernæst behandles indstillingen af Social & Handicap-myndighedsfunktion og visitationsudvalget.

Der betales indskud ved indflytning. Der kan søges boligydelse i henhold til lov om social service §85 i form af personlig støtte og praktisk pædagogisk. Derudover betaler den enkelte beboer sin andel af fællesudgifter til kost, vedligeholdelse osv.

Du kan få yderligere oplysninger hos områdeleder Helle Laursen på tlf.: 72 33 50 64

Kontakt

Støtteboliger i Fynsgade

Fynsgade 11 A – E
9800 Hjørring

Områdeleder 
Helle Laursen
Tlf.: 72 33 50 64

Kontakt

Myndighed Handicap

Tlf.: 72 33 50 67
man. - tirs. kl. 9.00 - 12.00
ons. lukket
tors. - fre. kl. 9.00 - 12.00

Skriv til Myndighed Handicap