Værdier og vision

Hjørring Kommunes vision er, at borgere i videst muligt omfang mestrer eget liv

Social- og ældreministeriet og Sundhedsministeriet har sammen med forskellige brugerorganisationer udarbejdet et fælles værdigrundlag i indsatsen for mennesker med sindslidelser.

Hjørring Kommunes Socialpsykiatri har tilsluttet sig dette værdigrundlag med værdierne:
Respekt, Faglighed og Ansvar.

Hjørring Kommunes vision er, at borgere i videst muligt omfang mestrer eget liv

At borgere mestrer sit eget liv vil sige:

 • At tage ansvar for eget liv
 • At tage vare på sig selv i hverdagen
 • At være selvbestemmende i forhold til til handlemuligheder
 • At kunne udøve handlekraft selvstændigt

Hjørring Kommune antager, at der er sammenhæng mellem på den ene side at have ansvar, selvbestemmelse og selvstændighed og på den anden side livskvalitet. Visionen om borgere, der mestrer eget liv, handler derfor om at skabe livskvalitet for borgerne.

Hjørring Kommune arbejder for en fælles vision om, at borgere i videst muligt omfang mestrer eget liv og forudsætter:

 • At borgere har et grundlæggende ønske om at være selvhjulpne
 • At borgere som selv kan handle, også vil handle
 • At borgere som ikke kan handle, gerne vil kunne handle
 • At alle borgere har ressourcer, som kan bringes i spil

I Socialpsykiatrien og Området for Udsatte grupper har brugere, medarbejdere og ledelse i fællesskab udviklet en mission for en rehabiliterende og recoveryorienteret støtte til borgere med psykiske og psykosociale vanskeligheder – det betyder:

 • At de social- og sundhedsfaglige indsatser tager afsæt i de fælles faglige værdier og brugernes udsagn, og bevæger sig væk fra fokus på behandling af sygdom og lidelser - hen imod at øge brugernes trivsel
 • At medarbejderne understøtter de processer, der understøtter brugernes ressourcer og kompetencer
 • At brugerne definerer egne behov i forhold til ”at komme sig” og have det godt – hvad virker, og hvordan vil den enkelte bruger gerne have det